Общо новите пенсионери през миналата година са почти 100 хиляди, съобщиха от Капитал. Броят на инвалидните пенсии през миналата година е продължил да се повишава. В последните месеци те са сред поводите за коментари, че пенсионната система се натоварва допълнително, тъй като много от тях се издават фиктивно и чрез корупционни практики. За 2014 г. 33.3% (30 147 българи) от всички нови пенсии са за инвалидност поради общо заболяване. Общо броят на новите пенсионери за годината е нараснал с 22.2% и достигна 99 379 души според данните на Националния осигурителен институт. Значителното повишение се дължи на замразяването на възрастта за пенсиониране и блокиране на реформата. В края на септември 2014 г. общият брой на всички пенсионери е бил 2 181 368, а от тях инвалидни пенсии са получавали 512 069 лица.

Кой да отпуска инвалидните пенсии? - Докато не се постигне споразумение за основните параметри на реформата в пенсионния модел в България, проблемът с големия брой инвалидни пенсии (който вече наближава милион) остава засега в режим на изчакване. Данните показват поне две неща - от една страна, че здравето на българите се влошава, а, от друга, сигнал за високи нива на корупция в самата система, особено при издаването на удостоверенията за инвалидност. Поради неизбежното увеличаване на необходимата възраст и осигурителен стаж за пенсиониране инвалидността е примамлива опция за по-ранно пенсиониране. През януари здравното министерство предложи ТЕЛК комисиите да бъдат премахнати и всеки лекар специалист да може да издава документ за инвалидност. Макар и според някои експерти това да е начин да се преодолее корупцията в ТЕЛК, лекари и пациенти се обявиха против идеята и посочиха, че такъв ход ще увеличи още повече броя на фиктивните инвалиди, вместо да го ограничи. При всички положения наложително е да се намери работещо решение за ограничаване на злоупотребите с инвалидните освидетелствания. По данни на НОИ разходите за пенсиите за инвалидност към 30 септември 2014 г. са били около 1.230 млрд. лв. от около 6 млрд. лв. общо за всички пенсии. Общите разходи за цялата 2014 г. за всички пенсии са били 8.154 млрд. лв., но няма още данни колко от тях са били за инвалидни.

Мерки - От 1 януари 2015 г. влязоха в сила две нови мерки, които целят да намалят разходите за тях. Първата мярка е въвеждане на изискване за реален минимален стаж за отпускането на инвалидни пенсии, свързани с осигурителен стаж. Досега също имаше изискване за стаж, който варираше спрямо възрастта на хората, но той можеше да бъде и "дарен" (който включва времето за отглеждане на дете, отбиване на военна служба и т.н.) вместо реален. Мотивът за решението беше, че тези пенсии са за трудова дейност и е необходим реален осигурителен принос от страна на тези, които ще ги получават. Другата мярка е, че вече няма да се отпускат нови социални пенсии за инвалидност в размер на 25% от първата пенсия като втори добавки, което се очаква да намали разходите със 7.3 млн. лева. Мярката не засяга обаче хората в заварено положение, които продължават да получават вече отпуснатите добавки както преди. Същевременно не се намери вариант, който да замести спряната добавка за лицата, които ще се пенсионират от 1 януари 2015 г. нататък. Предложението беше разходите за социални пенсии за инвалидност да бъдат поети от Агенцията за социално подпомагане, но не се стигна до решение.

Дори някои разходи за инвалидни пенсии да се прехвърлят към Агенцията за социално подпомагане, тогава тази агенция ще се нуждае също от повече средства, за да се справи с тях, тоест получава се прехвърляне на проблема. Спирането на корупционните практики и изтичането на средства от многото пробойни е задължително, но при наличието на демографска криза и сива икономика трябва да се комбинира с още действия. Десислава Николова, главен икономист в Института за пазарна икономика, коментира пред "Капитал Daily", че в западноевропейските страни е по-успешен моделът на положителната оценка, в който акцентът е не върху това с колко процента е намалена работоспособността, а върху това колко е остатъчната трудоспособност. Това означава инвалидите да не бъдат изключвани от пазара на труда преждевременно, а с помощта на съответните социални работници и бюрата по труда да могат да намерят подходяща за тях работа. Според Николова, за да сработи тази идея у нас, е необходимо да се намалят прекалените законови защити срещу уволнение и други привилегии на работното място за хората с увреждания, тъй като са вид мечешка услуга - заради тях малко работодатели са склонни да наемат такива хора.

Източник: capital.bg

Сподели този пост

Остави коментар

Image CAPTCHA
Използвайте символи на латиница, от значение са големите и малките букви.

Наръчник с безценни съвети за личните финанси