pari

Обемът на проблемните кредити в портфейлите на банките се свива, но се увеличава делът им спрямо общия обем на предоставеното на бизнеса и домакинствата финансиране. Това показват данните от паричната статистика на БНБ към края на ноември 2014 г. Съществен ефект върху резултатите обаче оказва фактът, че от статистиката за ноември вече са изключени данните за Корпоративна търговска банка (КТБ), чийто лиценз за извършване на банкова дейност беше отнет на 6 ноември. Данните за последния месец на годината ще имат различен вид, защото много голяма част от изплатените гарантирани депозити от КТБ се връщат отново в банковата система и това ще бъде отчетено през декември.

По-малко кредити

Сравнението показва, че за последния месец общият обем на т.нар. лоши и преструктурирани кредити в системата е намалял с 449.7 млн. лв. В тази категория според методологията на БНБ се включват заемите, които са необслужвани (над 90 дни), класифицирани като загуба (над 180 дни) и преструктурирани. Понижението е най-съществено при проблемните кредити за бизнеса, които са намалели с 438.2 млн. лв. спрямо октомври, докато свиването при потребителските и жилищните заеми е съответно с 1.4 млн. лв. и 7.4 млн. лв. за последния месец.

Общият обем на кредитния портфейл за бизнеса и домакинствата обаче също намалява спрямо октомври – с 5.2 млрд. лв., и към края на ноември достига 49.5 млрд. лв. Така според статистиката делът на проблемните заеми се повишава до 19.26% при 18.24% за октомври. Ако не се отчита финансирането, което банките са предоставили на фирмите и индивидуалните си клиенти под формата на овърдрафт, процентът на лошите и преструктурирани кредити е 24.81% към края на ноември при 22.98% месец по-рано.

От БНБ посочват, че общият обем на кредитите за неправителствения сектор е 50.45 млрд. лв. в сравнение с 55.98 млрд. лв. месец по-рано. На годишна база също е отчетено свиване – със 7.4%, което се дължи на изключването на КТБ от паричната статистика за ноември 2014 г. "За сравнение - без данните за КТБ за ноември 2013 г. кредитите на неправителствения сектор нарастват с 1.1% на годишна база", се посочва в съобщението на централната банка, съпътстващо статистиката. Подобно сравнение за отделните категории заеми към неправителствения сектор не е посочено.

И по-малко депозити

Данните на статистиката за депозитната база на банките към края на ноември също са повлияни от изключването на КТБ от изчисляването на общите за сектора резултати. Така според публикуваната информация месец преди края на годината привлечените от домакинствата спестявания намаляват с 3.8 млрд. лв. спрямо октомври и достигат 35.54 млрд. лв. Депозитите на компаниите от реалния сектор се свиват с 1.3 млрд. лв. за последния месец до 14.99 млрд. лв., а вложенията на финансовите предприятия (посредници, застрахователни дружества, пенсионни фондове и др.) падат до 3.04 млрд. лв., или 283.3 млн. лв. по-малко спрямо октомври.

Общите данни за привлечените от неправителствения сектор средства показват, че в края на ноември те са 53.57 млрд. лв., което е с 4.6% по-малко спрямо година по-рано. "За сравнение - без данните за КТБ за ноември 2013 г. на годишна основа депозитите на неправителствения сектор нарастват с 5.3%", уточняват от централната банка, отново без да посочват детайлна информация по отделните категории.

Източник: capital.bg

Сподели този пост

Остави коментар

Image CAPTCHA
Използвайте символи на латиница, от значение са големите и малките букви.

Наръчник с безценни съвети за вашите спестявания