5,50 лв. печалба на всеки 100 лева в банка носи депозитът

таблица ръст депозити

Макар за икономистите дефлацията да е лошо нещо, защото означава липсата на потребление и ръст на икономиката, от нея има едно предимство - покупателната стойност на парите на влог не се топи, а нараства.

За последната година, откакто стоките поевтиняват според официалната статистика, българинът с депозит е успял да натрупа средно по около 5,50 лв. на всеки 100 лв. в банка. Близо 2/3 от сумата идват от лихвата, а останалата част се дължи на отрицателната инфлация.

По данни на НСИ за април 2014 г.


И депозитите без данък "лихва" поевтиняха

монети

Банките са намалявали лихвите и по спестовни, и по срочни влогове през май. Пониженията са с между 0.10 и 1 процентен пункт за различните депозити и сметки в различните банки, показва месечният обзор за банковия пазар на финансовия портал "Моите пари".


Местните банки са водещи в набирането на депозити от домакинствата

монети

Банките с български акционери са водещи в набирането на депозити от домакинствата. Те определят и промените в баланса на банковата система. Това се казва в последното издание на тримесечния бюлетин "Банките в България" на БНБ за периода на последното тримесечие на 2013 г.

Те вече държат малко под една трета от пазарния дял в сектора, след като през този период приключи фактическото придобиване на МКБ Юнионбанк от ПИБ. Така в края на декември 2013 г. тя е включена в групата на местните банки, посочват от БНБ.

Източници на ресурс


Депозитите до 1000 лв. отстъпиха място на по-големите влогове през тримесечието

През първото тримесечие на годината домакинствата са спестили 856 млн. лв. спрямо първите три месеца на 2013 г., което е ръст от близо 30%. Повишението се дължи най-вече на големите депозити за сметка на по-малките, показват предварителните данни на Българска народна банка (БНБ).

Статистиката сочи, че има осезаема промяна във вида и структурата на влоговете след въвеждането на данъка върху лихвите по срочните спестявания в началото на 2013 г., както и след понижението му през 2014 г.


Лъчезар Богданов: Ниските лихви по депозитите са финансова репресия, която кара хората и бизнеса да не спестяват

лъчезар богданов

Водещ: Лихвите по депозитите и в България паднаха под 2% и вече са близки до рекордно ниските равнища в Европа. Към февруари тази година лихвените нива на левовите депозити са под 2%, а някои банки свалиха офертите си за годишните депозити на нива около и дори под 1%. Каква е очакваната тенденция и има ли риск депозитите ни да имат отрицателна доходност, отразява ли се това на лихвите по кредитите и къде е добре да спестяваме? По темата наш събеседник е икономистът от „Инъдстри уоч“ Лъчезар Богданов.


Pages