Личните финанси нямат нищо общо с парите - Част 1

Личните финанси нямат нищо общо с парите
Ако погледнете повърхностно, личните финанси са свързани с парите: как да станете по-богати, къде да инвестирате по-добре и така нататък. Всичко това, разбира се, е част от концепцията за лични финанси. Но Кристин Уонг /Kristin Wong/ е убедена, че в по-широк и по-важен смисъл личните финанси нямат нищо общо с парите. Това е по-скоро проблем при използването им в съответствие с техните ценности и приоритети.

Научете се да управлявате парите си и те няма да могат да ви контролират


Pages