Знаете ли, че...?

мъж, вестник и въпросителен знак

Думата „кредит” произлиза от латински и означава вяра, доверие. Т.е. кредиторът има доверие в кредитополучателя, че ще върне заетата от него сума.

Смята се, че първите кредитори са сарафите, които срещу лихва отпускали на трети лица оставени на съхранение при тях, от пътуващите търговци, средства. Смята се, че кредитните отношения предхождат появата на първите монети.

През 15-16 век възникват първите близки до днешните кредитни отношения.


Pages