Внимание! Промени в Кодекса за социално осигуряване

социално осигуряване
В последните две години Кодекса за социално осигуряване претърпя множество промени. Сега от Министерски съвет предлагат още няколко нови момента, които касаят помощите за безработица, майчинство, коефициента на стаж за пенсиониране, преизчисляване на пенсиите и увеличаване на осигуровките. Ето основните моменти:

• 20% ще бъде увеличението при осигуровките за пенсионирането на военни и полицаи. Така те вече ще се осигуряват върху 60,8% за родените след 1960 г. и 55,8% за родените по-рано. Тези осигуровките се плащат изцяло от бюджета.


Как да изберем доброволен пенсионен фонд?

човек, крушка, съвет
Въпреки, че лихвите по спестовните сметки и депозити стават все по-ниски, хората продължават да трупат парите си в банките, макар това да не е изгодно за тях. Основните причини за това са малкото информация и по-трудният достъп до алтернативни финансови инструменти за спестяване, какъвто е доброволният пенсионен фонд.

Именно за това, ние от Izbiram.bg, ще ви кажем как, само с три лесни стъпки, да дадете по-добър шанс на себе си и спестяванията си, като натрупате прилични средства за след пенсиониране, чрез доброволно пенсионно осигуряване.


3 важни причини да се осигурявате в доброволен пенсионен фонд!

пенсиониране, доброволен фонд
Всеки иска да може да разчита на приличен доход след като се пенсионира, за да живее спокойно и достойно и за всеки е възможно да го постигне. За целта трябва да предприемете необходимите действия още днес - не утре, не вдругиден, а днес.

Какво можете да направите, за да се погрижите за своето утре. Нещата не са едно и две, но един от най-лесните и достъпни начини за всеки е Доброволно пенсионно осигуряване.


3 неща, които задължително трябва да знаете за пенсионното осигуряване!

пенсии, пари, съвети
Макар на много голяма част от хората у нас темата за пенсионирането да им се вижда далечна и абстрактна, истината е, че всички ще се пенсионираме. Колко и добре да живеете, колкото и добре да се грижите за тялото си, докато се усетите ще сте навъртели и години, и стаж за пенсия. Тогава темата за това, колко пари ще е пенсията ви и как ще успеете да живее с тях излиза на дневен ред.

Това е причината ние от Izbiram.bg да започнем темата за пенсионното осигуряване, като днес ще поговорим за 3-те неща, които задължително трябва да знаете.


Какви промени в Кодекса за социално осигуряване прие Министерски съвет?

мъж, промени, пенсионно
След дълги преговори и обсъждания сред Дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и други пазарни участници, в края на миналия месец Министерски съвет прие измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване, касаещи допълнителното пенсионно осигуряване.

Промените имат за цел да усъвършенстват изискванията на системите за управление на средствата на частните пенсионни дружества, както и да завиши изискванията към членовете на управителните и контролните им органи.


Каква доходност постигна и колко спечели твоят пенсионен фонд?

победители, пенсионно
Към края на юни 2016 година осигурените лица в пенсионните фондове са 4 424 945 души, сочи справка на КФН.

Нека проследим каква доходност реализира всеки от фондовете, какви активи управляват и каква е печалбата на всеки един от тях.

Каква доходност постигат?

Това е важен въпрос за всеки, на който му предстои да се пенсионира. За това ще подредим фондовете в класация, като започнем от най-добрите и стигнем до най-лошите резултати:

1. Универсален пенсионен фонд (УПФ):


Ръст на пенсиите с 36,3% предвижда НОИ!

пенсионери, пари
Според прогнозата на НОИ, пенсиите през 2026 година ще бъдат с 36, 6% по-високи от тези през 2016 година. Това ще е възможно, тъй като от догодина ще отпадне швейцарското правило за изчисляването им, а коефициентът за трудов стаж, които сега е 1.1 ще бъде увеличен на 1.5. Това увеличение ще важи както за новите, така и за старите пенсии. Промяната ще е в сила до края на 2026 година, а от 2027 година се предвижда отново да се върне швейцарското правило.


Ще има ли европейски пенсии за нас? Въпрос с повишена трудност!

възрастни хора, пенсии
За втори път, от началото на своя мандат, правителството се опитва да прокара промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), и по точно в частта допълнителна пенсия.

След като от края на миналата година, гражданите могат да внасят парите за „втора” пенсия изцяло в НОИ, то в петък стана ясно, че има предложени промени в Кодекса, които зачеркват предимствата на това, да се осигуряваме в частен фонд по лична партида и да получаваме „втора” пенсия, която да е адекватна на нивото ни на осигуряване.


Pages