От 8-ми изплащат пенсиите за декември

Хората, които получават под 286 лева, ще получат и еднократна сума в размер на 40 лева, съобщиха от Dnes.bg. Изплащането на пенсиите за декември ще започне на 8 декември (понеделник) и ще приключи на 17 декември (сряда). Изплащането на пенсиите ще бъде извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка пощенска станция в страната, информират от Националния осигурителен институт (НОИ).


Незрящи остават трети месец без пенсии заради ТЕЛК

Незрящи от цялата бургаска област вече трети месец са без социални пенсии. Причинат е, че липсва очен специалист в ТЕЛК, комисията, която трябва да удостовери тяхната нетрудоспособност. Хората мизерстват, а много от тях са загубили всякаква надежда да получат парите си и разчитат на свои роднини да им осигуряват храна.


Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 29.09.2012 г. до 30.09.2014 г. на годишна база

С решение № 891 - УПФ от 14.10.2014 г. се определя минимална доходност в размер на 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 29.09.2012 г. до 30.09.2014г., съобщиха от БАДДПО.

С решение № 892 - ППФ от 14.10.2014 г. се определя минимална доходност в размер на 3.25 % (три цяло и двадесет и пет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.


Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.03.2012 г. до 31.03.2014 г. на годишна база

С решение № 395 - УПФ от 15.04.2014 г. се определя минимална доходност в размер на 3.29 % (три цяло и двадесет и девет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.03.2012 г. до 31.03.2014г. , съобщиха от БАДДПО.

С решение № 396 - ППФ от 15.04.2014 г. се определя минимална доходност в размер на 3.82 % (три цяло и осемдесет и две стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.


До 7% доход от фондове за втора пенсия

графика

До 7% годишно стига доходността на универсалните пенсионни фондове, показват последните актуални данни на Комисията за финансов надзор, съобщи 24 часа. Фондовете за втора пенсия са успели да докарат на осигурените в тях между 4,12 и 7,56% годишна доходност за периода 31.12.2011 г. - 31.12.2013 г. Това означава, че активите им са се увеличили средноаритметично със 6,01 на сто.


Pages