Развитието на FinTech технологиите до сега и в бъдещето на Европа

Изгряващите звезди във FinTech сектора на Европа. Блестящите дванадесет
Изкуственият интелект (AI) постепенно се превръща в изключително важен аспект във финансовите услуги. Все по-често финансовите институции по света полагат усилия да въведат AI за автоматизация на задачите, обслужване на клиенти, анализ на поведението, както и за откриване на измами. Осъзнавайки ползите, които AI носи, те правят мащабни инвестиции, свързани с въвеждането на най-новите технологии. Очаква се стойността им да достигне 10 млрд. долара до 2020 г.


Pages