Райфайзен Застрахователен Брокер

0 / 5. Оценили: 0

Оцени първи

Дружеството осъществява посреднически услуги при сключване на застрахователни договори между клиенти и застрахователни компании. От 2007 г. Райфайзен Застрахователен Брокер е член на Асоциацията на застрахователните брокери в България.


Качествено обслужване
Специализирани сме в обслужването на клиенти физически и юридически лица. Квалификацията и придобитият многогодишен опит в посредническите услуги способстват за качественото и детайлно проучване на застрахователния пазар с цел осигуряване на застрахователна защита на клиентите ни.

Квалифициран екип

Екип с квалифицирани служители с дългогодишен професионален опит в сферата на застраховането и предоставянето на застрахователни услуги. Осигуряваното високо качество на обслужване на нашите клиенти е основание през последните години Брокерът да заема едно от водещите места в класацията на застрахователните посредници в България.


Стабилни партньори

Поддържаме стабилни партньорски взаимоотношения с водещите застрахователни компании, което ни позволява да осъществяваме професионално посредничество при сключването на различни видове застраховки.

Контакти:
Адрес:София, Бизнес център Ариес, бул. Черни връх 32А, ет. 6
Телефон.: (+359 2) 491 93 94,(+359 2) 491 93 92,(+359 2) 491 93 89