„Пощенска банка” (www.postbank.bg), с юридическо име „Юробанк България“ АД, е търговска банка, собственост на "Юробанк Груп" - Гърция.

Намерете най-близкия офис на „Пощенска банка” тук - Пощенска банка клонова мрежа.

Банката предлага на своите клиенти разнообразие от банкови продукти, сред които:

1. Депозити, спестовни и разплащателни сметки:
• Срочни и рентни депозити в лева, евро или щатски долари и срок от 3 или 12 месеца. Според вида депозит минималната сума за откриване е от 500 до 20 000 валутни единици.
• Спестовни сметки в лева, евро или щатски долари, с и без минимална сума за откриване. Банката предлага детски спестовен влог, с възможност за трансформиране в безсрочен спестовен влог.
• Разплащателна сметка за получаване на работна заплата/пенсия и безкасово плащане на битови сметки.

Сравнете условията на банките по депозити и спестовни влогове.

2. Ипотечни и потребителски кредити:
• Потребителски кредити в лева или евро, със срок до 7 години и суми до 35 000 лева/еврова равностойност. Банката предлага и студентски кредити в лева и срок на изплащане до 10 години, след изтичане на гратисния период.
• Ипотечни и жилищни кредити в лева, с фиксирана лихва за първите три години. Кредитите са за срок до 35 години и суми от 15 000 до 500 000 лева.

Сравнете условията на банките по потребителски и жилищни кредити.

3. Банкови карти:
• Кредитни карти с възможност за теглене и разплащане в страната и чужбина. Кредитните лимити са индивидуални, според финансовата оценка на кредитоискателя
• Дебитни карти за получаване на заплата или пенсия, плащане и теглене в страната и чужбина.

Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) определя дългосрочния кредитен рейтинг на „Пощенска банка”АД на BB+ със стабилна перспектива.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

? Задайте ни въпрос