„ЧЕЗ Електро“

3 / 5. Оценили: 3

Оцени първи

 

За компанията

ЧЕЗ Груп (https://www.cez.bg/ ) е на българския енергиен пазар от края на 2004 г., когато компанията придобива мажоритарен дял (67%) от трите електроразпределителни дружества в Западна България – „Електроразпределение Столично” АД, „Електроразпределение София Област” АД и „Електроразпределение Плевен” АД, които впоследствие се сляха в едно дружество „ЧЕЗ Разпределение България” АД. През октомври 2006 г. компанията разшири присъствието си и в сферата на производството на електроенергия, като закупи 100% от капитала на „ТЕЦ Варна” ЕАД. В края на 2017 г. дяловете на ЧЕЗ а.с. в капитала на „ТЕЦ Варна“ ЕАД бяха прехвърлени на „СИГДА“ ООД и считано от 12.01.2018 г. централата вече не е част от активите на ЧЕЗ Груп в България.

Структурата на ЧЕЗ Груп в България включва електроразпределителното дружество „ЧЕЗ Разпределение България” АД, компанията за обществено снабдяване с електроенергия и лицензиран търговец „ЧЕЗ Електро България” АД, лицензирания търговец на електроенергия „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД. Дейността на всички дружества от Групата в страната се управлява и координира от „ЧЕЗ България” ЕАД.

Как да се свържете с ЧЕЗ?

Офиси: Ако искате да се свържете с компанията, може да посетите най-близкия до Вас офис.

Работно време – офиси: понеделник – петък: 08:30 –17:00ч.

Офиси с удължено работно време:  няма информация.

Адрес (Централен офис): гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 159

Телефон за връзка с ЧЕЗ: 0700 10 010 денонощно, 7 дни в седмицата

Предлагани продукти на ЧЕЗ:

Освен предлаганата електроенергия, ЧЕЗ електро предлага на своите клиенти и редица услуги, които да ги улеснят при използването и заплащането на използваната електроенергия:

  • SMS услуги;
  • Електронна фактура;
  • Дистанционно обслужване.

Вижте най-добрите оферти за електроенергия.