Резултати съгласно Вашия избор за :

Няма намерени резултати!

Калкулатор:

Изберете какъв кредит искате да изтеглите- потребителски или кредит за закупуване и ремонт на жилище.
Изберете валутата, в която искате да усвоите кредита.
Посочете стойноста на имота, върху който ще теглите ипотечния кредит.
Посочете размера на сумата, която искате да изтеглите.
Ако работната ви заплата се превежда по сметка в банката, от която изтеглите кредита, може да получите по-изгодни лихвени условия.
Изберете дали желаете да връщате кредита на равни вноски за целия период, или с намаляващи вноски, при които в началото размера на вноската е по-висок, но общата сума, която ще върнете е по-ниска.

Допълнителна информация


Наръчник с безценни съвети за пенсионното осигуряване