Резултати съгласно Вашия избор за жилищен кредит с размер 10000 лева, срок от 5 години и с равни вноски:


* Завърти екрана, за да видиш пълна информация.
* Всички суми са в лева.
* Всички суми са в лева.
БанкаНаименование на кредита Годишен лихвен % Месечна вноска Обща сума за връщане Максимално финансиране Допълнителна информация
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АДИпотечен кредит Дом за теб
3%179,6911 06385%
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АДКредит Жилище
3.33%181,1611 23980%
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АДИпотечен кредит за покупка
3.7%182,8111 24985%
Банка ДСКЖилищен кредит за покупка
4.1%184,6211 389
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АДЖилищен кредит с фиксирана лихва за първите 10 години
2.99%179,6411 41585%
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АДЖилищен кредит
2.95%179,4611 41690%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АДЖилищен кредит "Право на избор"
3%179,6911 467100%
Д БАНК АДЖилищен кредит "Наш дом"
4%184,1711 684100%
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АДСтандартен ипотечен кредит
4.91%188,3011 97885%
РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАДЖилищен кредит
5.12%189,2612 23085%
* Реална, достоверна и напълно изчерпателна преддоговорна информация за пристъпване към сключване на договор за кредит можете да получите единствено от кредитните институции, предлагащи потребителските и/или жилищните кредити или от изрично оторизирани от тях лица. Направеното сравнение между показаните продукти и услуги е примерно и не е изчерпателно. ИЗБИРАМ.БГ ЕООД не е "Кредитен посредник" по смисъла на ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ и : а) не представя и не предлага на потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, и б) не съдейства на потребители, и не извършва друг вид подготвителни или преддоговорни действия по договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, и в) не сключва с потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ от името на кредитор.

Калкулатор:Допълнителна информация


Най-полезните съвети и практически указания в сферата на личните финанси