Резултати съгласно Вашия избор за жилищен кредит с размер 10000 лева, срок от 5 години и с равни вноски:


* Завърти екрана, за да видиш пълна информация.
* Всички суми са в лева.
* Всички суми са в лева.
БанкаНаименование на кредита Годишен лихвен % Месечна вноска Обща сума за връщане Максимално финансиране Допълнителна информация
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АДЖилищен кредит "Дом за теб"3.7%182,8111 24185%
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АДКредит Жилище3.9%183,7111 39380%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АДЖилищен кредит "Право на избор"3.5%181,9211 55190%
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АДИпотечен кредит за покупка4.353%185,7611 59885%
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АДЖилищен кредит3.88%183,6211 66690%
Д БАНК АДЖилищен кредит "Наш дом"4.55%186,6611 83385%
СИБАНКИпотечен кредит "Реалност"4.6%186,8911 96185%
РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАДЖилищен кредит с фиксирана лихва за 5 години4.15%184,8411 96485%
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АДСтандартен ипотечен кредит4.9%229,8412 22285%
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АДЖилищен кредит с фиксирана лихва за първите 10 години5.25%231,4312 30485%
* Реална, достоверна и напълно изчерпателна преддоговорна информация за пристъпване към сключване на договор за кредит можете да получите единствено от кредитните институции, предлагащи потребителските и/или жилищните кредити или от изрично оторизирани от тях лица. Направеното сравнение между показаните продукти и услуги е примерно и не е изчерпателно.

Калкулатор:Експертите съветват

Допълнителна информация


банковите карти и електронното (онлайн)  банкиране