Резултати съгласно Вашия избор за жилищен кредит с размер 10000 лева, срок от 5 години и с равни вноски:


* Завърти екрана, за да видиш пълна информация.
* Всички суми са в лева.
* Всички суми са в лева.
БанкаНаименование на кредита Годишен лихвен % Месечна вноска Обща сума за връщане Максимално финансиране Допълнителна информация
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АДИпотечен кредит Дом за теб2.9%179,2411 03785%
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АДКредит Жилище3.33%181,1611 23980%
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АДИпотечен кредит за покупка3.84%183,4411 35985%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АДЖилищен кредит "Право на избор"3.5%181,9211 60190%
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АДЖилищен кредит3.88%183,6211 66690%
Д БАНК АДЖилищен кредит "Наш дом"4%184,1711 68485%
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АДСтандартен ипотечен кредит 4.9%188,2511 97685%
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АДЖилищен кредит с фиксирана лихва за първите 10 години5.25%189,8612 03285%
РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАДЖилищен кредит 5.02%188,8012 20285%
* Реална, достоверна и напълно изчерпателна преддоговорна информация за пристъпване към сключване на договор за кредит можете да получите единствено от кредитните институции, предлагащи потребителските и/или жилищните кредити или от изрично оторизирани от тях лица. Направеното сравнение между показаните продукти и услуги е примерно и не е изчерпателно. ИЗБИРАМ.БГ ЕООД не е "Кредитен посредник" по смисъла на ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ и : а) не представя и не предлага на потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, и б) не съдейства на потребители, и не извършва друг вид подготвителни или преддоговорни действия по договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, и в) не сключва с потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ от името на кредитор.

Калкулатор:Допълнителна информация


Наръчник с безценни съвети за вашите спестявания