Резултати съгласно Вашия избор за жилищен кредит с размер 10000 лева, срок от 5 години и с равни вноски:


* Завърти екрана, за да видиш пълна информация.
* Всички суми са в лева.
* Всички суми са в лева.
БанкаНаименование на кредита Годишен лихвен % Месечна вноска Обща сума за връщане Максимално финансиране Допълнителна информация
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АДКредит Жилище3.33%181,1611 23980%
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АДИпотечен кредит за покупка3.95%183,9411 38885%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АДЖилищен кредит "Право на избор"3.5%181,9211 55190%
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АДЖилищен кредит3.88%183,6211 66690%
Д БАНК АДЖилищен кредит "Наш дом"4%184,1711 68485%
СИБАНКИпотечен кредит "Реалност"3.95%183,9411 82485%
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АДСтандартен ипотечен кредит4.9%188,2511 97685%
РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАДЖилищен кредит 4.2%185,0711 97885%
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АДЖилищен кредит с фиксирана лихва за първите 10 години5.19%189,5812 01585%
* Реална, достоверна и напълно изчерпателна преддоговорна информация за пристъпване към сключване на договор за кредит можете да получите единствено от кредитните институции, предлагащи потребителските и/или жилищните кредити или от изрично оторизирани от тях лица. Направеното сравнение между показаните продукти и услуги е примерно и не е изчерпателно.

Калкулатор:Експертите съветват

Допълнителна информация


Наръчник с безценни съвети за застраховането