Предлагани от банките в България електронни (онлайн) банкирания:


* Завърти екрана, за да видиш пълна информация.
Банка Име на продукта Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка Рейтинг за предлагани услуги Рейтинг за система за сигурност Рейтинг за лекота на ползване ОБЩ РЕЙТИНГ
Банка ДСК ДСК Директ 2.2лв. 8/10
7/10
8/10
23/30
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД БУЛБАНК ОНЛАЙН 2.5лв. 7/10
5/10
8/10
20/30
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД U-online. 2.5лв. 5/10
7/10
7/10
19/30
РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД Райфайзен ОНЛАЙН 0лв. 7/10
4/10
7/10
18/30
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД Winbank 1лв. 6/10
4/10
8/10
18/30
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД BankOnWeb 1.79лв. 4/10
3/10
8/10
15/30
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД E-fibank 2лв. 6/10
4/10
3/10
13/30
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Е-Postbank 1.9лв. 4/10
3/10
2/10
9/30
ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД ProB@nking 2лв. 4/10
0/10
3/10
7/30
* Реална, достоверна и напълно изчерпателна информация за пристъпване към сключване на картов или друг банков продукт, можете да получите единствено от официалните банкови представителства / офиси. ИЗБИРАМ.БГ не носи отговорност за несъответствия между оповестената информация за банковите продукти и реалните условия, които ще Ви предложат цитираните банки в техните офиси или по друг начин, след разглеждане на подадените от Вас документи. ИЗБИРАМ.БГ не претендира визуализацията и сравнението на условията и продуктите, в това число на прогнозните лихви по тях, да бъде изчерпателна, а единствено ориентировъчна и прогнозна. Публикуваните материали и предоставяните услуги от сайта не следва по никакъв начин да възприемате като осъществена консултация или посредничество при сключване на договор за банков продукт или услуга.

Калкулатор:
Експертите съветват

Допълнителна информация


Наръчник с безценни съвети за банковите карти и електронното (онлайн) банкиране