Продължете към съдържанието

Авторско право

Когато човек създаде оригинално произведение, обективирано в материална форма – той автоматично става притежател на авторските права върху него.  Собствеността върху авторските права дават на притежателя изключително право върху произведението.

Определени изобретения могат да бъдат патентовани, но не всички. Те трябва да представляват техническо решение на конкретен технически проблем, като разбира се има редица изключения.

Правото върху търговка марка от своя страна се придобива чрез регистрацията ѝ подадена в Българското патентно ведомство. Търговската марка може да се състои от  знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат думи, имена на лица, букви, цифри, рисунки,  фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цвят или комбинация от цветове и т.н.

Попълнете контактната форма: