Застраховка домашно имущество

Тук имате възможност бързо и лесно да получите цена при сравняването на различни условия на застраховка домашно имущество. Може да направите своя избор на база движимо и недвижимо имущество и покрити рискове. Като резултат ще видите крайната цена, която трябва да заплатите с включен 2% данък. Може да сключите застраховката веднага и да я заплатите онлайн, следвайки стъпките по-долу. Застраховката на имущество има за цел да защити от пожар, наводнение, злоумишлени действия и други рискове. Калкулаторът е предназначен за застраховане на жилища и домашно имущество на физически лица, притежатели или ползватели на постоянно обитаеми апартаменти или къщи (недвижимо имущество) и обзавеждане, домакински електроуреди и електроника (движимо имущество), намиращи се на адреса на застрахованото недвижимо имущество. Застраховката може да бъде сключена от всеки български гражданин, чуждестранно лице или фирма. 

Ние сме Застрахователен Брокер Омникар и Партньори ООД с лиценз №499-ЗБ/28.06.2013г. издаден от Комисията за финансов надзор и сме доверен партньор на Izbiram.bg.
Информация за нас, нашите партньори и онлайн услугата ни, можете да намерите на официалният ни сайт www.spotins.bg.

През 2020 година ни се довериха над 20 000 индивидуални и корпоративни клиенти.

 • Как се определя цената на застраховка имущество?
  Застрахователната премия (цената) на застраховка имущество се определя, от застрахователя в зависимост от стойността на движимото и/или недвижимо имуществото, което искате да застраховате и рисковете, за които искате да го защитите, например пожар, природни бедствия, злоумишлени действия на трети лица, кражба и т.н.
 • Какво да правя при настъпване на щета на имуществото?
  Най-важно е да предприемете всички мерки за намаляване и ограничаване на щетите, когато това е възможно. След това незабавно уведомете съответните държавни органи (МВР, Службата за пожарна безопасност) и Застрахователя, като спазвате определените срокове, които са: При кражба и грабеж се уведомяват: 1. РПУ на МВР, на чиято територия е извършена кражбата – до 24 часа, но е желателно е да го направите незабавно; 2. Застрахователната компания – до 24 часа при наличие на дежурен телефон или най-късно в първия работен ден, след настъпване или узнаване за събитието. При настъпване на други събития, срокът за уведомяване е до 3 дни.
 • Как ще докажа какво имущество е откраднато, като застрахователя няма предварителна информация за вещите и предметите в дома ми?
  В случай на настъпване на събитие по риска „Кражба чрез взлом“, първо трябва незабавно да уведомите РПУ на чиято територия се намира имота. Те ще Ви издадат служебна бележка за удостоверяване на събитието, като за целта Вие трябва да опишете имуществото, което е било обект на кражба. За доказване на настъпилото събитие пред Застрахователната компания е необходимо да представите служебната бележка от РПУ с описа на откраднатото имущество и да приложите съответните документи удостоверяващи вида на откраднатите вещите – касова бележка, гаранционна карта, фактура, договор за покупко-продажба или др.
 • Какво е кражба чрез взлом?
  За „кражба чрез взлом“ застрахователите признават кражба, която е извършена в отсъствието на обитателите на имота и след разбиване на входната врата и/или ключалка, балконска врата или прозорец. За доказаване на „кражба чрез взлом“ трябва незабавно да уведомите РПУ на МВР, на чиято територия е настъпило събитието, за да ви издадат служебна бележка удостоверяваща освен откраднати вещи и насилствено проникване в застрахования имот.
 • Мога ли да сключа застраховка на жилище, ако съм наемател?
  Да, можете да застраховате жилището, което обитавате, но всички евентуални обезщетения ще бъдат изплащани на собственика на жилището, тъй като застраховката се сключва на името на собственика на имота по нотариален акт.
 • Как да определя застрахователната сума на имота си?
  При застраховане на жилища, застрахователната сума на имота се изчислява на база пазарна цена за квадратен метър или по експертна оценка. Всяка застрахователна компания има определен минимум за цена на квадрат имот, според местонахождението му. Това е минимумът под, който не е желателно да се пада. Например, ако апартамента Ви е 76 кв.м. и се намира в София, то можете да го застраховате на цена между 55000 и 85 000 евро в зависимост от квартала, в който се намира и състоянието на сградата. За ваше улеснение Ви препоръчваме сайтовете за недвижими имоти, където можете бързо и лесно да се информирате за актуалните цени.
 • Какво е застраховка срещу „Първи риск“?
  Застраховката е пакетна и включва едновременно покритие за няколко риска със застрахователна сума предварително определени от застрахователните компании. При възникване на щета по тази застраховка, се изплащат обезщетения до лимита на покритието.