Продължете към съдържанието

Често задавани въпроси

 • Какво е овърдрафт?
  Овърдрафтът е вид кредит, при който може да изтеглите повече от наличните средства по банковата си, разплащателна сметка. Отпуснатата сума се усвоява по сметката на клиента и има възможност да се ползва изцяло или на части. Погасяването по кредита става при всяко постъпление на средства по сметката. Овърдрафтът е лесен начни да разполагате с повече средства, които да използвате при нужда.
 • Как се формира рейтинга на електронните банкирания по предлагани услуги?
  Определяме рейтинга от 1 до 10 на електронните банкирания за предлагани услуги по следния начин:1. Възможност за откриване на разплащателна и спестовна сметка – 1т. 2. Възможност за откриване и закриване на депозити – 1т. 3. Възможност за кандидатстване за кредит – 1т. 4. Възможност за кандидатстване за кредитна карта – 1т. 5. Възможност за заявка за издаване на дебитна карта – 1т. 6. Възможност за автоматично плащане на комунални услуги – 1т. 7. Възможност за задаване на периодични преводи – 1т. 8. Възможност за извършване на масови плащания – 1т. 9. Възможност за създаване на директен дебит – 1т. 10. Други предлагани услуги като заявки и справки за инвестиционни или пенсионни фондове, застраховки или други финансови продукти, извън банковите – 1т.Общия брой точки не може да надвишава 10.Определяните от нас рейтинги не представляват препоръка за закупуване на продукт, а имат за цел да образоват потребителите на банкови услуги.
 • Как се формира рейтинга на електронните банкирания по система за сигурност?
  Определяме рейтинга от 1 до 10 на електронните банкирания за система за сигурност по следния начин:1. Електронното банкиране е достъпно (дори и частично) само с потребителско име и парола: (-2) т. Считаме такъв достъп за изключително опасен от гледна точка сигурност. 2. Електронното банкиране е достъпно с инсталиран сертификат, потребителско име и парола: 1т. 3. Електронното банкиране е достъпно с потребителско име, парола и токен устройство: 2т. 4. Електронното банкиране е достъпно с потребителско име, парола и SMS авторизация: 2т. 5. Банката предлага безплатно СМС известяване за извършен превод – 2т. 6. Банката предлага платено СМС известяване на извършен превод – 1т. 7. Банката предлага e-mail известяване за извършен превод – 1т. 8. Електронното банкиране е достъпно с електронен подпис, потребителско име и парола: 1т.Общия брой точки не може да надвишава 10.Определяните от нас рейтинги не представляват препоръка за закупуване на продукт, а имат за цел да образоват потребителите на банкови услуги.
 • Как се формира рейтинга на електронните банкирания по лекота за ползване?
  Определяме рейтинга от 1 до 10 на електронните банкирания за лекота на ползване по следния начин:1. Електронното банкиране има мобилно приложение за iOS – 2т. 2. Електронното банкиране има мобилно приложение за Android. -2т. 3. Електронното банкиране е достъпно през мобилни телефони и таблети – 2т. 4. Електронното банкиране има модерен вид, лесно е за ползване дори от начинаещи потребители – с три думи – бързо, лесно и удобно е. Тази оценка се дава по наша субективна преценка и носи от 0 до 4т.Определяните от нас рейтинги не представляват препоръка за закупуване на продукт, а имат за цел да образоват потребителите на банкови услуги. Сравнете рейтингите на всички банки .
 • Какво е електронно (онлайн) банкиране?
  Електронното банкиране е средство за достъп в реално време до услугите на банка, с висока степен на сигурност, като обикновено банките ползват много и различни видове елементи на защита. Електронното банкиране позволява денонощно извършване на банкови преводи, на безкасова покупко-продажба на валута, както и достъп до услуги, като: справка на състоянието и движенията по сметката, получаване на финансова информация, откриване на депозити и други. Интернет банкирането е достъпно, както през персоналния компютър, така и чрез мобилни устройства, като таблет и смартфон. Интернет банкирането е надеждна алтернатива на традиционното банкиране, с тази разлика, че клиентът не е необходимо да посети клон на банката и по този начин спестява много време.
 • За какво може да използвате електронното (онлайн) банкиране?
  Електронното (онлайн) банкиране е средство за извършване на различни видове плащания и преводи. Различните банки предлагат различен пакет от услуги, като вид и възможности, но основните са: 1.получаване на актуална информация свързана с Вашите сметки, карти и движението по тях; 2. извършване вътрешни и външни банкови преводи и преводи към трети лица, включително към бюджета и обмяна на валута; 3. предварителна заявка за теглене на суми в брой, както и заявка за използване на допълнителни пакетни услуги, 4. проследяване на спестявания и кредити.
 • Как да защитите личните си данни при електронно (онлайн) банкиране?
  Когато използвате електронното (онлайн) банкиране е от особена важност да спазвате няколко правила, за да защитите личните данни и парите си, а именно 1. не използвайте опциите на браузъра за запаметяване на потребителско име и парола; 2. проверявайте сигурността и автентичността на интернет сайта, като преди да въведете потребителско име и парола, е хубаво да проверите за наличието на https://… в началото на уеб адреса, както и за икона, изобразяваща заключен катинар в адрес бара на браузъра; 3. използвайте сигурни пароли – за такива се считат тези, които се състоят от осем и повече символа, представляващи комбинация от букви, цифри и знаци; 4. винаги използвайте бутона „Изход“ при приключване на работа с електронното (онлайн)банкиране; 5.сменяйте на всеки няколко месеца Вашата парола за достъп до интернет банкирането и не я разкривайте на никого, 6; абонирайте се за услугите „SMS/E-mail известяване” при движение по Вашите сметки.
 • Какво трябва да направим, за да се регистрираме и да използваме електронно (онлайн) банкиране?
  За да започнете да използвате услугата електронно (онлайн) банкиране първо трябва посетите банката и да попълните искане за използване на услугата. От банката ще Ви дадат плик, с потребителско име и парола за достъп. Електронното (онлайн) банкиране може да се използва по няколко начина, като най-разпространените са чрез SMS авторизация или чрез Токен устройство. Това зависи от политиката на самата банка и вашия избор. Ако се използва SMS авторизация стъпките са следните: 1. влизате в профила си с потребителско име и парола; 2. правите превода; 3. след изпращане на заявката получавате SMS съобщение с еднократен код за потвърждение на превода, като SMS-а съдържа и данни за плащането. Токен е електронно устройство, което генерира пароли за еднократно използване и служи като средство за достъп и идентификация. Когато използвате Токен устройство трябва: 1. да влезете в профила си с потребителско име, парола, PIN код и генериран от Токен-ът код, 2. извършвате превода, 3. потвърждавате го с въвеждане на PIN кода и кода генериран от токен-ът. За улеснение на своите клиенти, някои банки предлагат демо версия на електронното(онлайн) банкиране.
 • Кои са пасивни и кои активни права за достъп при електронно(онлайн)банкиране?
  Използвайки електронно (онлайн) банкиране, Вие имате активни и пасивни права. Чрез активните Вие: 1. извършвате преводи в национална и чуждестранна валута в страната и чужбина; 2. обменяте валута; 3. подавате електронни заявки за банкови продукти и услуги. Използването на активните права става чрез SMS авторизация, Токен устройство или електронен подпис. С пасивните права можете: 1. да наблюдавате Вашите сметки – получени и наредени от Вас преводи,както й наличност по сметката; 2. да проследявате Вашите кредити, като дата на отпускане, вноски по кредити, остатък по главница; 3. да се информирате за наличността по вашите депозити. За да използвате пасивните си права трябва само да влезете в профила си, чрез потребителско име и парола.
 • Какви такси се плащат при електронното (онлайн) банкиране?
  При електронното (онлайн) банкиране, както при всяка друга банкова услуга, се заплащат определени такси. Основните са: 1. такса за откриване и активиране на електронно(онлайн) банкиране; 2. такса за ползване на Токен устройство, както и подмяната му, при механична повреда; 3. такса за генериране на пароли за достъп (SMS авторизация); 4. месечна такса за обслужване на разплащателна сметка; 5. такси за превод към лични сметки, или сметки на трети лица. Размерът на таксите е различен, при различните банки, и е описан в Тарифата на банката. Това, което е важно да знаете е, че при много банки таксите за извършване на превод са по-ниски ако се ползва електронното банкиране, спрямо таксите, които се заплащат в офис на банката.
 • Какво е дебитна карта?
  Дебитната карта е вид разплащателно средство, предназначено за теглене на пари в брой, покупка на стоки и/или заплащане на услуги. Дебитната карта може да се използва и към сметка, по която има превод на работна заплата, пенсия, хонорар и др. Когато клиентът пазарува или тегли пари в брой от дебитната си карта, сумата която е използвал се изважда директно от наличните пари в разплащателната му сметка. Дебитната карта може да бъде издадена в няколко екземпляра
 • Какъв е срокът за издаване на дебитна карта?
  Срокът за издаване на дебитна карта е от 5 до 10 работни дни в зависимост от условията на банката, чиито услуги ползвате
 • Мога ли да пазарувам онлайн в България и чужбина с дебитна карта?
  Да, ако дебитната Ви карта е международна. Лесно може да се ориентирате по това дали картата има на гърба секретен код с отделени последни цифри. При плащане онлайн се използват именно тези последни 3 цифри
 • Какви са таксите на банките при теглене от банкомат с дебитна карта?
  Всички банкови сметки, към които е издадена картата, имат месечна такса за обслужване, която е между 1,00 и 2,50 лв. Отделно, почти при всяка финансова операция с банкова карта се плаща допълнителна такса. При някои банки тегленето с дебитна карта от техен банкомат е безплатно, но някои правят удръжки между 0,15 и 0,25 лв. и в този случай. Ако банкоматът е собственост на друга банка, таксата за теглене от него варира между 0,25 лв. и 0,90 лв. Сравнете условията на банките и техните такси ТУК!