Продължете към съдържанието

Безплатно писане на проекти - безвъзмездна държавна помощ до 50 000 лв. за фирми!

БЕЗПЛАТНО ПИСАНЕ НА ПРОЕКТ по процедура ,,Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “

Доверете се на опита ни – имаме 10 години опит, много доволни клиенти и доказано качество на услугата!

Условия по процедурата:

*(ВАЖНО! Съгласно посоченото в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“))

Допустими разходи:

*(ВАЖНО! Ако сте кандидатствали по предходната COVID-19 процедура за микро и малки предприятия, максималната сума по новата процедура може да бъде 50 000 лв минус получената по предишната процедура)

Попълнете формата, за обратна връзка:

Ако кандидатстването за Безвъзмездна държавна помощ до 50 000 лв. представлява интерес за Вашата фирма, ние от Избирам.бг можем да Ви съдействаме, като Ви предоставим БЕЗПЛАТНО ПИСАНЕ НА ПРОЕКТА!