Продължете към съдържанието

Безплатно писане на проекти - безвъзмездна държавна помощ до 75 000 лв. за фирми!

БЕЗПЛАТНО ПИСАНЕ НА ПРОЕКТ по процедура ,, Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

Доверете се на опита ни – имаме 10 години опит, много доволни клиенти и доказано качество на услугата!

Условия по процедурата:

Допустими разходи и размер на помощта:

Минимален и Максимален размер на помощта*:

*(ВАЖНО! Сумата на помощта не може да бъде над 2.5% от приходите за 2019 г за средно предприятие; над 5% при малко предприятие; над 10% при микро предприятие. Приходите са посочени в Годишния отчет за дейността за 2019 г., подаван към НСИ (Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, ред „Нетни приходи от продажби”, код 15 100, от приходната част на Отчета за приходите и разходите))

Попълнете формата, за обратна връзка:

Ако кандидатстването за Безвъзмездна държавна помощ до 75 000 лв. представлява интерес за Вашата фирма, ние от Избирам.бг можем да Ви съдействаме, като Ви предоставим БЕЗПЛАТНО ПИСАНЕ НА ПРОЕКТА!