Продължете към съдържанието

Безплатно писане на проекти - безвъзмездни държавни помощи за фирми!

Предлагаме Ви Безплатно писане на проекти по тези програми:

до 50 000 лв.

БЕЗПЛАТНО ПИСАНЕ НА ПРОЕКТ по процедура ,,Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

до 75 000 лв.

БЕЗПЛАТНО ПИСАНЕ НА ПРОЕКТ по процедура ,,Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

Възстановяване на 10% или 20% от оборота

Безплатно консултиране по подаването на проекта и евтино управление на проекта! Подкрепа за Микро, Малки и Средни предприятия чрез оборотен капитал по Процедура BG16RFOP002-2.095 за затворени бизнеси!