Продължете към съдържанието

Калкулатор депозити

С нашия калкулатор може да сравните условията на банките за различните видове депозити. Сравняват се стандартни срочни депозити, включително такива с авансова лихва и с възможност за довнасяне на средства. Не се сравняват депозити за деца или пенсионери, депозити с променлива лихва и депозити за период над 12 месеца. В резултат ще видите лихвени проценти при различните банки, изискванията за миниално внесена сума при откриване на депозита, както и допълнителните привилегии за Вас.

Сума:
Срок:
Вид валута:
Show more results

 • Гарантирани ли са парите ми в банката?
  Всички влогове в банки, лицензирани от БНБ, независимо дали са фирмени или на физически лица, в размер до 196 000 лева са гарантирани със закон от държавата. Ако имате влогове в няколко банки, всеки от тях е отделен и гарантиран сам по себе си до тази сума. Ако имате няколко депозита и сметки в една банка, и общата им сума надхвърля 196 000 лева, тогава горницата над тази сума не е гарантирана. Не се гарантират депозити с индидуално договорени условия.
 • Каква е разликата между депозит и спестовна сметка/спестовен влог?
  Депозитът и спестовната сметка са продукти, които имат за цел да съхраняват Вашите пари и да носят определена лихва. Двете се различават, тъй като:
  1. Депозитът се открива за определен срок, който е между 1 седмица и 36 месеца. Спестовната сметка е безсрочна.
  2. При депозита има ограничение на възможностите за внасяне и теглене на средства, докато при спестовната сметка разполагате свободно със средствата си.
 • Какво е детски спестовен влог?
  Ако искате да осигурите спокойствие за детето си, можете да откриете детски спестовен влог. Това е продукт, който се открива на името на непълнолетни лица. В него може да довнасяте суми и да определите условие тези суми да се теглят едва когато детето навърши пълнолетие. Когато това се случи, спестовният влог се трансформира в безсрочен депозит и сумите могат да бъдат свободно използвани.
 • Какво е данък върху лихвата, кога и как се удържа?
  Със закон, приет през 2013 година, лихвите по срочните депозити и спестовни влогове се облагат с данък, който към момента е 8%. Той се удържа от банката преди изплащането на съответната дължима лихва на вноситела и се превежда към НАП.
 • Как да изберем най-подходящия за нас депозит?
  След като си отговорите на основните въпроси, остава да изберете институцията, която ще ви осигури желания продукт. За да Ви улесним с търсенето, създадохме нашия калкулатор за депозити и спестовни сметки. С него, след въвеждане на желаните от Вас параметри, ще получите списък с всички банки, които предлагат услуга, отговаряща на изискванията Ви.
 • Какво е съвместен депозит/съвместна спестовна сметка?
  Съвместната сметка е вид разплащателна, спестовна, депозитна или доверителна сметка, която се открива на името на няколко лица и има за цел по-лесно управление на общи авоари. Най-често тези сметки се използват за управление на семейни средства, наследства или доходите на докаминството. Сътитулярите по сметката могат да се разпореждат заедно със средствата по нея.
 • Защо да си открия депозит/спестовна сметка?
  Спестовният продукт, независимо дали депозит или спестовна сметка, е чудесен начин да си осигурите повече сигурност. Знаейки, че имате заделени пари, Вие може да планирате по-уверено бюджета си, да създавате цели и да живеете по-спокоен живот като цяло.
 • Кои са основните характеристики, на които да обърна внимание при избора на депозит/спестовна сметка?
  Преди да изберете спестовен продукт, отговорете си на следните въпроси:
  • Каква е целта на депозита/спестовната сметка?
  • Каква е сумата, която искате да отделите?
  • Искате ли да разполагате свободно със средствата си?
  • Имате ли определен срок, за който искате да отделите средства и какъв е той?