Тук можете да сравните условията на банките за депозити и спестовни влогове на база срока, валутата, вида депозит (с авансова лихва или стандартен) и сумата, която искате да внесете. Сравняват се стандартни срочни депозити, включително такива с авансова лихва и с възможност за довнасяне на средства. Не се сравняват депозити за деца или пенсионери, депозити с променлива лихва и депозити за период над 12 месеца. В резултат ще видите лихвени проценти при различните банки, изискванията за миниално внесена сума при откриване на депозита, както и допълнителните привилегии за Вас.

Ако търсите финансово предложение с което да не утежнявате месечния си бюджет, вижте какво може да ви предложим тук: Намери най-евтиния и изгоден кредит за теб!


Калкулатор за депозити и спестовни влогове:

Изберете да внесете спестяваниета си в срочен депозит или в безсрочна спестовна сметка (спестовен влог)
Изберете да получите лихвата в края на срока на депозита или в началото, при откриването му.
Изберете дали искате да можете да довнасяте суми по време на срока на депозита.