Тук имате възможност бързо и лесно да сравните условията на застрахователните компании, предлагащи застраховка на домашно имущество. Може да направите своя избор на база движимо и недвижимо имущество и покрити рискове. Като резултат ще видите крайната цена, която трябва да заплатите. Застраховката на имущество има за цел да защити от пожар, наводнение, злоумишлени действия и други рискове. Калкулаторът е предназначен само за застраховане на жилища и домашно имущество на физически лица, притежатели или ползватели на постоянно обитаеми апартаменти или къщи (недвижимо имущество) и обзавеждане, домакински електроуреди и електроника (движимо имущество), намиращи се на адреса на застрахованото недвижимо имущество. Застраховката може да бъде издадена в полза на банка.

Ние сме Застрахователен Брокер Омникар и Партньори ООД с лиценз №499-ЗБ/28.06.2013г. издаден от Комисията за финансов надзор и сме доверен партньор на Izbiram.bg.
Информация за нас, нашите партньори и онлайн услугата ни, можете да намерите на официалният ни сайт www.spotins.bg.

През 2020 година ни се довериха над 20 000 индивидуални и корпоративни клиенти.

КАЛКУЛАТОР ЗА ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ :

Допълнителни рискове:
За риска земетресение се изплаща 85% от застрахователната сума на недвижимото имущество
Изберете населеното място, в което се намира имота ви.
Рискът се покрива, когато кражбата е извършена чрез взлом - разбита е входната врата и/или ключалката
Причинени имуществени вреди на трети лица в съседен имот
Причинени щети от рисковете в Основното покритие, довели до невъзможност за обитаване на жилищната сграда
Трайна загуба на работоспособност или смърт в резултат на злополука на член на семейството/домакинството

Допълнителна информация


Наръчник с безценни съвети за личните финанси