Продължете към съдържанието

Застраховка Каско

С нашия автокаско калкулатор, имате възможност бързо и лесно да сравните условията на застрахователните компании, предлагащи застраховка „Каско на МПС“. Застраховката осигурява покритие на автомобила срещу различни рискове като пожар, природни бедствия, кражба на автомобила или монтирано в него оборудване, авария вследствие сблъскване с друг автомобил или предмет на пътя, щети на паркинг и др. Нашият каско калкулатор е предназначен само за застраховане на леки автомобили за лично ползване на физически лица. Като резултат ще видите крайната цена, която трябва да заплатите за покритие „Пълно каско“ и много допълнителна полезна информация.

Ние сме Застрахователен Брокер Омникар и Партньори ООД с лиценз №499-ЗБ/28.06.2013г. издаден от Комисията за финансов надзор и сме доверен партньор на Izbiram.bg.

Информация за нас, нашите партньори и онлайн услугата ни, можете да намерите на официалният ни сайт www.spotins.bg.

През 2022 година ни се довериха над 20 000 индивидуални и корпоративни клиенти.

 • Какво не покрива застраховка Каско?
  Най-честите причини за отказ за плащане на обезщетение са: Кражба на автомобил и в него се е намирал „малък“ или „голям“ талон на автомобила, или ключовете на автомобила; Автомобил с изтекла валидност на техническия преглед; Изтекло свидетелство за управление на МПС; Отстранени щети по автомобила, които не са представени на оглед пред застрахователя; Липсващи отделни части и детайли от автомобила (например антени, огледала, гуми и др.); Щети по детайли на автомобила, които са били констатирани при сключването на застраховката (стари щети).
 • Какво да направя при настъпване на застрахователно събитие?
  При настъпване на застрахователно събитие като ПТП, кражба, щета на паркинг или друго, първото нещо, което трябва да направите, е да се свържете със съответните органи на МВР и застрахователната компания. След това ще получите указания за последващи действия, които трябва да последвате, за да се възползвате от застраховката.
 • Какъв е срокът за изплащане на обезщетение при кражба?
  Ако автомобилът Ви бъде откраднат, ще получите обезщетение от застрахователя в срок от 15 календарни дни след предоставяне на всички необходими документи, в това число и постановление от Районна прокуратура за прекратяване или спиране на наказателно производство срещу неизвестен извършител, което може да отнеме няколко месеца.
 • Кaкво е най-важното, което трябва да зная за застраховка каско?
  За да си гарантирате пълно покритие по застраховка Каско трябва да знаете, че: – не трябва да оставяте работещ двигателя на Вашия автомобил, когато сте извън него, тъй като създавате предпоставка за кражба или грабеж; – трябва задължително да включвате алармената система на автомобила, защото в противен случай Вашата застраховка няма покритие; – не трябва да оставяте в автомобила оригиналите на застрахователната полица, документ за регистрация на автомобила и /или документ за собственост на същия; – незабавно трябва да уведомявате Вашият застраховател при промяна на броя на първоначално заявените ключове или дистанционни управления на автомобила, регистрационен номер или собственост на автомобила.
 • Какво е застраховка Каско?
  Застраховка „Каско“ е застрахователен продукт, при който при пътен инцидент, кражба или други повреди по колата, разходите се покриват частично или напълно от застрахователя. Целта на застраховката е да поддържа автомобила в състоянието, в което е бил при сключването й. Застраховка „Каско“ не е задължителна, но е препоръчителна, тъй като покрива рискове, сред които: кражба, пожар, природни бедствия, удар при ПТП или на паркинг и др.
 • Задължително ли е да имам монтирана аларма при сключване на застраховка „Каско”?
  ДА! Ако искате да направите застраховка Каско на автомобила си, задължително трябва да имате инсталирана алармена система. Някои застрахователи имат определени изисквания за това каква да бъде тя. Ето защо е добре, след като изберете застраховател, да се запознаете с всички изисквания, които той има, за застраховане на автомобила.
 • Какви документи е необходимо да бъдат предоставени за сключване на застраховка „Каско”?
  За да сключите застраховка Каско, трябва да подготвите следните документи, които да представите на застрахователя: талони на МПС (малък и голям), регистрационен талон, талон за ГТП.
 • Как да избера най-изгодната застраховка Каско?
  Ако искате да застраховате автомобила си, но в същото време търсите изгодна застраховка, нашият калкулатор е тук, за да ви помогне с избора. В него, след въвеждане на данните на автомобила, ще получите актуална информация за сумите по застраховката, предлагани от различните застрахователи. Така ще може да изберете бързо най-изгодното предложение.