Тук имате възможност бързо и лесно да сравните условията на застрахователните компании, предлагащи застраховка „Каско на МПС“. Застраховката осигурява покритие на автомобила срещу различни рискове като пожар, природни бедствия, кражба на автомобила или монтирано в него оборудване, авария вследствие сблъскване с друг автомобил или предмет на пътя, щети на паркинг и др. Калкулаторът е предназначен само за застраховане на леки автомобили за лично ползване на физически лица. Като резултат ще видите крайната цена, която трябва да заплатите за покритие „Пълно каско“ и много допълнителна полезна информация.


КАЛКУЛАТОР ЗА КАСКО ЗАСТРАХОВАНЕ :
години


лв.

Допълнителна информация


банковите карти и електронното (онлайн)  банкиране