Продължете към съдържанието

Намери най-добрата оферта за електроенергия за фирми в България!

ВНИМАНИЕ! През месец юни 2021г. изтече гратисният период, в който всички фирми в България трябваше да изберат доставчик на ток. След този срок фирмите, които не са избрали доставчик е възможно да плащат с 25% по-високи сметки за електроенергия.

Съгласно промените в Закона за енергетиката от 26.06.2020г., всички небитови потребители на ниско напрежение  трябва да мигрират от регулиран към свободен енергиен пазар. Фирмите са изправени пред 2 възможности:

  • Да изберат своя нов доставчик на електрическа енергия на свободния пазар;
  • Да продължат за определен гратисен период да се снабдяват с електрическа енергия от доставчика на регулирания пазар. Гратисният период започна от 01.20.2020 и завърши на 30.06.2021г. В случай, че до края на месец юни 2021г. фирмите не са избрали нов различен доставчик на ток – ще бъдат прехвърлени автоматично към настоящите си електроснабдители, и е възможно да започнат да плащат с над 25% по-високи сметки, спрямо свободния пазар.

За да премине на свободния пазар, клиентът трябва само да се свърже с избрания от него доставчик и да сключи договор. Процедурата по подаване на заявлението за смяната се подава до съответния мрежов оператор от новия доставчик на енергия по служебен път, без ангажимент от страна на клиента. Правилата за търговия с електрическа енергия позволяват първоначалната смяна на доставчика да става без ограничения – по всяко време, без заплащане на такси, без предварителни изисквания и въпроси, като първа стъпка в тази посока е подписването на договор със съответния търговец.

За да получите оферта за доставка на електрическа енергия и анализ на икономията, която ще реализирате, моля прикачете последната фактура за електроенергия и попълнете полетата. 

“Синергон Енерджи” ЕООД е българска компания, част от групата на „Синергон Холдинг” АД, създадена през 2014г. като търговец на електрическа енергия  с лицензия № Л-430-15/06.11.2014 г. Компанията е  активен участник на свободния пазар и доставя енергия на над 7000 клиента – големи индустриални потребители, малък и среден бизнес.

ПОЛУЧЕТЕ ИНДИВИДУАЛНА ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ТУК!