Какво да правите, когато имате нужда от кредитиране?

кредитиране
Много често, когато човек си помисли за думата кредитиране - или вземане на кредит, си представя няколко мига на щастие и след това заробване за дълго време. Не винаги е така.

Ако човек знае как да разпредели финансите, едно кредитиране и теглене на кредит биха му помогнали много.

Всеки проблем има своето решение

Всеки проблем има своето решение
Животът ни е низ от сълзи и усмивки, тъга и радост, отчаяние и устрем, проблеми и решения.


На всеки от нас му се е случвало да тъгува и страда - при пропуснат обещаващ шанс или пък ако е загубил нещо ценно. Всеки от нас е проливал сълзи - понякога от болка, друг път - от обида, разочарование в любовта, безсилие или отчаяние. Дори от ярост.

Младите хора и професиите на бъдещето

професиите на бъдещето
За трети път, на 29.03.2017 г., в София ще се състои интересен форум-темата е „Професиите на бъдещето“ . Този път основният фокус ще са професиите в най-бързоразвиващите се сектори, а именно финансово-счетоводния и ИТ и възможностите, които новите технологии в тези сфери създават.

Какви са перспективите за кариера пред младите хора във финансовия сектор?

Минутка поспри! Погледни и се усмихни! Няколко съвета, свързани със застраховането.

Всеки се нуждае от застраховка. И независимо дали искаме да застраховаме дома или колата, вилата или живота си, често се нуждаем от съвета на експерт. Той ще ни помогне бързо и лесно да се ориентираме в условията на различните застрахователни компании, обезщетенията които ще ни бъдат изплатени при настъпване на застрахователно събитие и ще ни каже какво е необходимо, за да сключим застраховката.

Pages