Продължете към съдържанието
Начало » Новини » БАКР повиши кредитния рейтинг на „Кредисимо“ ЕАД

БАКР повиши кредитния рейтинг на „Кредисимо“ ЕАД

БАКР повиши кредитния рейтинг на „Кредисимо“ ЕАД
Агенцията за кредитен рейтинг (БАКР) повиши дългосрочния кредитен рейтинг на „Кредисимо“ ЕАД от BBB- на BBB, с промяна на перспективата от „положителна“ на „стабилна“. БАКР запазва дългосрочния рейтинг по национална скала: A+ (BG), и аналогична „стабилна“ перспектива.
Запазва се и краткосрочният рейтинг А-3 и краткосрочният рейтинг по национална скала: А-1 (BG). БАКР отбелязва ръст в стойността на активите, без влошаване в качеството им и при подобрен финансов резултат, ниска кредитна и обща задлъжнялост, високо ниво на ликвидност и висока възвръщаемост на активите.


Основни аспекти, взети предвид при повишаването на кредитния рейтинг

  • Положителната динамика на собствения капитал, който се повишава по линия на реализирания положителен финансов резултат;
  • Запазване на тенденцията на много ниска кредитна и обща задлъжнялост. В сравнителен план към края на 2018 г., „Кредисимо“ ЕАД заема благоприятна позиция спрямо разгледаната конкурентна група;
  • Разширяване на кредитния портфейл на дружеството с 23.5% през 2018 г.;
  • В сравнителен план в групата от 8 компании, „Кредисимо“ ЕАД се премества с една позиция напред, до второ място по размер на управляваните активи, запазва втората си позиция по размер на собствен капитал и остава позиционирано на трето място по реализирани приходи;
  • Credissimo продължава да отчита много добри нива на показателите за ликвидност.

Основа за актуализация на кредитния рейтинг на „Кредисимо“ ЕАД

Методология
За изработването на кредитния доклад и присъждането на кредитен рейтинг са използвани официално приетите от БАКР методологии за присъждане на рейтинг на финансова сила на банка и за присъждане на корпоративен кредитен рейтинг.

Източници на информация
Необходимата информация е набавена от оценяваното дружество, Национален статистически институт (НСИ), Българска народна банка (БНБ), база данни на БАКР, консултанти и други източници на публична информация.

За БАКР

БАКР е първата българска агенция за кредитен рейтинг. БАКР е присъдила кредитни рейтинги в България и зад граница на много финансови и застрахователни институции, банки, фирми и фондове. БАКР е третата пълноправна рейтингова агенция в рамките на Европейския съюз. Тя е регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *