Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Доходността при спестовните застраховки – как и къде се инвестират парите ни?

Доходността при спестовните застраховки – как и къде се инвестират парите ни?

спестовна застраховка

Доходността при един такъв продукт е допълнителен бонус, освен гарантираната застрахователна защита!

Тази статия е част от нашата образователна кампания за животозастраховането в България която ще Ви даде полезни познания при избор на подобен финансов инструмент.

Застрахователните дружества са задължени да заделят технически резерви, с които да гарантират всички плащания на застрахователни обезщетения. Всеки застраховател трябва да има такъв резерв съгласно Кодекса за застраховането.

Застрахователните дружества имат право да инвестират резервите си в определени от закона инструменти и до определен размер, а именно в ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, в недвижими имоти необременени с тежести, акции, облигации и депозити във финансови институции. Всеки застраховател сам избира инвестиционната си стратегия, като я съобразява с позволените места за инвестиране и размер, до който разрешава закона. От това идва и разликата в доходността, която постигат и разпределят отделните застрахователи. Това е доходност, която се постига от инвестиране на средствата, които се внасят по спестовни застраховки ”Живот”.


Застрахователят гарантира застрахователната сума, която се получава в края на периода или сумите във всяка една година от действието на застрахователния договор, но не гарантира допълнителната доходност.

Допълнителната доходност се начислява по спестовната част на застраховките веднъж годишно, като се вземат предвид вноските за всеки един месец, след изтичане на календарната година. Всяка компания обявява постигната доходност на сайта си, а информация за разпределената по индивидуалните застраховки доходност може да се получи лично от съответната компания.

Различните видове спестовни застраховки ”Живот” подсигуряват на първо място спокойствие за бъдещето, защитават здравето и живота на ползвателя, учат на дисциплина в спестяването и финансовото планиране на бъдещето и осигуряват капитал за постигане на поставените цели. Доходността при един такъв продукт е допълнителен бонус, освен гарантираната застрахователна защита!

Статията бе подготвена за Вас с любезното съдействие на експертите на NN България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *