Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Ето кои са банките, които ще отпускат безлихвеният кредит до 4500 лв! (ОБНОВЕНА)

Ето кои са банките, които ще отпускат безлихвеният кредит до 4500 лв! (ОБНОВЕНА)

Ето кои са банките, които ще отпускат безлихвеният кредит до 4500 лв!

Дванайсет от най-големите банки в страната искат да участват в програмата на ББР, според която ще могат да отпускат безлихвеният кредит до 4500 лв.

Дванайсет от най-големите банки в страната искат да участват в програмата на Българска банка за развитие (ББР), според която ще могат да отпускат до 4500 лв. безлихвени заеми на физически лица. Гаранционната програма е на ББР и по нея ще си партнира с тези банки по отпускането на кредитите на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 (служители в неплатен отпуск и самоосигуряващи се лица).

Припомняме, че тази мярка ще бъде финансирана с 200 млн. лв. от увеличението на капитала на Българската банка за развитие. В края а март правителството прие решение за увеличаване на капитала на ББР с общо 700 млн. лв.

12-те банки са:

 • Алианц банк България
 • Банка ДСК
 • Инвестбанк
 • Интернешънъл Асет банк
 • ОББ
 • Общинска банка
 • ПИБ
 • Райфайзенк банк
 • Търговска банка Д
 • Уникредит Булбанк
 • ЦКБ
 • Юробанк България

 

От ББР заявиха, че процедурните срокове са съкратени и се очаква финансовият ресурс да достигне до физическите лица след Великденските празници.

Необходимите документи за кандидатстване са:

 • Искане за финансиране по одобрен образец (ще бъде предоставено от търговската банка);
 • Валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт;
 • Документ за регистрация на лицето, ако е самоосигуряващо се;
 • Данни за работодателя и за сключения трудов договор (изисква се и справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение 6 месеца назад);

Декларация, съдържаща следните изявления:

 • Декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващите се лица и/или документи, установяващи над 20% спад в доходите на самоосигуряващите се лица в първото тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на 2019 г.;
 • Декларация, че лицето е в неплатен отпуск вследствие на пандемията, като началната дата на неплатения отпуск трябва да е след 08.03.2020 г.;
 • Декларация на кандидата за временно спряна (изцяло или частично) дейност на неговия работодател, което е последица от пандемията;
 • Декларация, че лицето не получава възнаграждение за своя труд по друго правоотношение;
 • Декларация за намеренията на лицето да се върне на същата работа/да възобнови прекъснатата дейност – за самоосигуряващите се лица;
 • Декларация, че за лицето (без значение дали е на трудов договор или е самоосигуряващо се) има платени осигурителни вноски;
 • Декларация, че паралелно с кандидатстването за кредита кандидатът не се възползва и от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица във връзка с пандемията.

Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19, e приета с Решение на МС 257/14.04.2020 г. Тя е част от кризисните мерки на българското правителство в защита на самоосигуряващите се и наетите по трудово правоотношение лица в условия на извънредно положение. Те могат да се възползват от възможността да получат безлихвен кредит до 4 500 лева наведнъж или на три транша от по 1500 лева. Кредитополучателите не осигуряват обезпечения и не дължат такси, комисиони и неустойки. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

Научете повече по темата в тези статии:
1. Държавен безлихвен кредит до 1500 лв! Кой, как и от къде може да се възползва?
2. Държавният безлихвен кредит променя размера от 1500 лв на 4500 лв! Научете повече тук!
3. Често задавани въпроси относно документите за отпускане на безлихвени кредити до 4500 лева

На 24 април ББР подписа първите 4 споразумения с кредитни институции, които ще участват в Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в подкрепа на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19. Това са:

 • Инвестбанк (ще започне да отпуска заемите от 29 април)
 • Интернешънъл Асет Банк (ще започне да отпуска заемите от 4 май)
 • Общинска банка (ще започне да отпуска заемите от 27 април)
 • Първа инвестиционна банка (ще започне да отпуска заемите от 5 май)

 

Още две търговски банки започват да отпускат безлихвените кредити за физически лица по програмата на Българска банка за развитие.

 • Алианц Банк
 • Търговска банка Д

 

Подписали са споразумение с държавната банка и ще бъдат подготвени да обслужват по програмата след 18 май. Оттогава ще се приемат и искания от клиенти.

По програмата от края на април до момента от четирите банки, които вече започнаха да отпускат безлихвени заеми са одобрени общо 2 171 безлихвени заема с гаранция от държавната ББР. В „Общинска банка“, която първа започна да обработва заявления на гражданите, одобренията са 1 150. 836 са потвърдените заеми в „Първа инвестиционна банка“, 115 – в „Инвестбанк“ и 70 – в „Интернешънъл Асет Банк“.

Предстои финализиране на процеса по сключване на споразумения с още 6 банки, заявили интерес към програмата.

Още две търговски банки започват да отпускат безлихвените кредити за физически лица по програмата на Българска банка за развитие.

 • Обединена българска банка (ОББ) – Финансовата институция приема заявления за заем от 1 юни.
 • Банка ДСК – От 3 юни към програмата ще се присъедини и Банка ДСК

Към момента по гаранционната програма работят още седем търговски банки – това са Алианц банк, Инвестбанк, Интернешънъл Асет банк, Общинска банка, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д и УниКредит Булбанк.

Заявили интерес са още три кредитни институции, които се очаква да се присъединят към програмата.

Към края на май постъпилите искания за кредити са 10 847, от които потвърдени са общо 5 265, а обработващи се – 2 351.

Две трети от исканията са на лица на трудов договор, а една трета са на самоосигуряващи се.

Общата сума на одобрените кредити е над 22 млн. лв., при средна стойност на заемите близо 4 300 лева.

ЩЕ СЛЕДИМ ВНИМАТЕЛНО ПРОЦЕДУРАТА И НАСОКИТЕ ПО ПРОГРАМАТА И АКО БЪДАТ ПРОМЕНЯНИ ЩЕ ДОБАВИМ ИНФОРМАЦИЯТА ТУК!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *