Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Животозастраховането – поемане на финансова отговорност за бъдещето

Животозастраховането – поемане на финансова отговорност за бъдещето

Животозастраховането

Освен че ни помагат в непредвидени ситуации, застраховките „Живот“ са и финансова инвестиция за бъдещи периоди.

Тази статия е част от нашата образователна кампания за животозастраховането в България, която ще Ви даде полезни знания и ще ви помогне да вземете информирано решение при избор на подходящ застрахователен продукт.

Освен че ни помагат в непредвидени ситуации, застраховките „Живот“ са и финансова инвестиция за бъдещи периоди.

Стартирайки една спестовна застраховка, ние поставяме началото на дългосрочно спестяване с цел финансово обезпечаване на определени цели или събития. Тъй като сроковете на подобни финансови инструменти са в определен диапазон, ние може да изберем такъв, който отговаря на желанието ни и целта, която сме си поставили.

Срокът може да съвпада с времето, когато нашето дете ще кандидатства във висше учебно заведение. През годините дотогава ние ще отделяме от доходите си част, която ще съобразим с текущите ни доходи, а след определен период/ брой години ще получим сумата, която ще ни помогне да реализираме целта, която сме си поставили.

Пример за финансова отговорност, която можем да поемем към себе си, е да съобразим срока на застраховката с настъпването на пенсионната ни възраст, закупуването на имот или друго събитие, което очакваме или планираме в бъдеще.

Спестовните застраховки живот могат да бъдат гъвкави. Ако желаете да промените сумата, която внасяте, те могат да ви предоставят тази възможност.

Всеки желае да подсигури близките и семейството си при непредвидени ситуации, като заболяване, злополука, инвалидност. В допълнение, този тип финансови продукти дават възможност да посрещнем и планираните събития, като образование, закупуване на имот, пенсиониране и други.

Ползвател по застраховката Ви може да бъде всяко лице, с което сте в роднински или други отношения. Средствата по застраховките Живот са несеквестируеми, т.е. не подлежат на принудително изземване по съдебен ред.

Спестовните застраховки остават един от сигурните начини да поемем финансовото си бъдеще в собствени ръце, като се подсигурим в предвидени и в непредвидени случаи.

Статията бе подготвена за Вас с любезното съдействие на експертите на NN България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *