Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Инвестиция и застраховка в едно!

Инвестиция и застраховка в едно!

Инвестиция застраховка

На фона на ниските лихви на банковите депозити, все повече хора желаят да инвестират средствата си в нещо, което предлага възможности за по-добра доходност на средствата им.

Тази статия е част от нашата образователна кампания за животозастраховането в България която ще Ви даде полезни познания при избор на подобен финансов инструмент.

На застрахователния пазар има продукти, които съчетават инвестиция във фондове на световните пазари и едновременно с това покриват рискове върху здравето и живота на застрахованите лица. С тези продукти можете да си осигурите защита и обезпеченост и да инвестирате средствата си според Вашите лични потребности и възможности, в т.ч. склонност да поемате и носите риск..

На фона на ниските лихви на банковите депозити, все повече хора желаят да инвестират средствата си в нещо, което предлага възможности за по-добра доходност на средствата им.

Този тип застраховки предлагат на клиентите достъп до големи и професионално управлявани фондове от международни компании, до които физически лица или малки инвеститори не биха имали достъп.

Компаниите предлагат обикновено консервативни, умерени и агресивни фондове или няколко фонда, комбинирани в програма. Клиентите имат право да избират вида на фонда, в който да инвестират и да ги променят обикновено веднъж годишно, в зависимост от желанието си.

Постигнатите резултати на фондовете се изчисляват ежедневно или веднъж седмично и компаниите публикуват тази информация на сайтовете си.

Наред с инвестицията, продуктите предлагат застрахователно покритие на рискове, които клиентът избира сам.


Тези застраховки се предлагат с по-дълъг срок – 10 години и повече, защото фондовете, в които се инвестира, имат и спадове, а за по-дългия период почти няма фонд, който да не е на печалба. Инвестициите са в акции, държавни и корпоративни облигации, имоти и др., в различно съотношение, спрямо избрания фонд. Най-общо казано, колкото е по-голям рискът на инструментите, в които инвестира един фонд (например акции), толкова по-агресивен е той. Това означава, че в период на растеж на акциите той може да реализира висока доходност, а в период на спад на акциите е възможно да реализира значителна загуба.

Вноските по тези продукти са месечни, тримесечни, шестмесечни, годишни или еднократни, а някой продукти дават възможност за внасяне на извънредни премии, които да се инвестират в различен фонд или програма от първоначално избрания.

Обикновено рискът от събитие с фатален край е включен в основното покритие на застраховката, а допълнително клиентът може, ако желае, да включи рискове като трайна загуба на трудоспособност, временна загуба на трудоспособност, медицински разходи и други.

Доходността и обезщетенията при тези продукти не се облагат с данъци.

Когато се търси сигурност и спокойствие, рискът трябва да се разпредели, като този тип продукти предлагат избор и възможност за промени през целия срок с оглед динамиката на финансовите пазари, и спокойствие, което се гарантира от застрахователната част.

Статията бе подготвена за Вас с любезното съдействие на експертите на NN България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *