Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Какво да правим, когато банката ни отказва кредит?

Какво да правим, когато банката ни отказва кредит?

Когато се нуждаем от финансиране, най-често се обръщаме към банките. Там се сблъскваме с една тромава процедура, куп документи с дребен шрифт и в крайна сметка много често получаваме отказ, ако не отговаряме на условията.

В кои случаи не можем да получим одобрение за банков кредит?

Хубаво е да знаем в кои случаи банката би ни отказала кредит, за да си спестим много време и усилия в обикаляне по институциите. Ще разгледаме основните критерии, които банките взимат под внимание при одобряване на исканията за кредит.

Доход. На първо място трябва да имаме доказуем доход – препоръчително да сме на трудов договор с поне 6-месечен стаж, т.е. да не сме в изпитателен срок. Всяка банка има индивидуални процедури и изисквания по отношение на размера на доходите. В повечето случаи месечната вноска по кредита  не трябва да надхвърля 40 % от нетния ни доход.

Ако сме семейни, банката взима под внимание дохода на цялото домакинство, който се дели на броя на членовете на семейството. В случай че се получи сума под минималния праг за бедност, има голям шанс да получим отказ.

Кредитна история. Банките проверяват кредитната история в Централния Кредитен Регистър (ЦКР) за всяко лице, което подава искане за заем. ЦКР е организирана и поддържана от Българската народна банка (БНБ) информационна система за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките, финансовите и платежни институции и др.

Ако има солидарен длъжник, съпруг/съпруга, банките проверяват кредитната история и на тези лица.

Много често банките отказват кредит, когато кредитоискателят или солидарният длъжник имат налични и други задължения, имат необслужвани кредити и забавени плащания, запори по сметките и пр.

ЦКР определя длъжниците като:

  • Редовни – без просрочие или просрочие от максимум 30 дни;
  • Под наблюдение – при просрочие над 30 дни;
  • Нередовни – при просрочие над 60 дни;
  • Необслужвани – при просрочие над 90 дни.

Много трудно можем да получим одобрение от банка, ако не попадаме в графа редовни платци. В 99% от случаите субективната преценка на банката няма да е в наша полза, ако имаме някакво просрочие по минали кредити.

Кандидатстване в различни институции. Всяко едно кандидатстване за заем се отразява в кредитната ни история и когато за кратко време подаваме искане за кредит в много финансови институции, това може да означава, че сме получили отказ от редица банки.

Възраст. Някои банки изобщо не отпускат кредити на лица над определена възраст, напр. над 65 години. Други имат изисквания срока на кредита да е до максимум 5 години. В тези случаи лихвите също ще са по-високи.

Какво да правим, ако не отговаряме на условията на банките, а се нуждаем спешно от пари?

Много хора, притиснати от нуждата, прибягват към фирми за бързи кредити и всевъзможни „лихвари“, които обещават бързо одобрение, но на каква цена? Лихвите на тези институции са „космически“ и в повечето случаи кредитът се връща в двоен или троен размер.

Освен бързите кредити има и друг много по-удачен вариант за кредитиране, когато не отговаряме на банковите условия. Това е така нареченият кредит срещу ипотека. Ако притежаваме имот, можем да го използваме като гаранция за получаване на необходимото финансиране почти веднага.

Такава финансова институция е Кредит Тръст. Компанията отпуска кредити на физически и юридически лица за суми между 10 000 лв. и 2 000 000 лв.

Кредит Тръст предлага финансиране на хора, на които обикновено им е отказан банков кредит заради влошена кредитна история, невъзможност за доказване на доходи или заради това, че бизнесът е стартиращ.

Кредитите се отпускат срещу предоставяне на обезпечение, което може да е жилище, офис, магазин, дялове в предприятия, финансови активи и други.

Наскоро Кредит Тръст предложи по-атрактивни условия на своите клиенти, включващи по-ниска месечна лихва, удължен гратисен период с 0 лв. вноска за първите 12 месеца, както и удължен срок за погасяване до 15 години.

„Финансовите параметри и лихвата по кредита при нас са едни от най-ниските за този тип кредити“, коментира Владимир Велинов, който е един от управляващите собственици на Кредит Тръст. „Заедно с ниския лихвен процент, предложихме и по-дълъг гратисен период. Това е период, в който, ако клиентът желае, може да не плаща нищо. По този начин първите вноски по кредита могат да бъдат отложени с до 12 месеца и това в много от случаите се оказва решаващо за клиента, за да може да се справи с моментните затруднения“.

Конкретните параметри по кредита се уточняват индивидуално с клиентите. Процесът по първоначално одобрение отнема само 30 минути.

За да отправите запитване за кредит е необходимо да попълните кратката форма на сайта credittrust.bg или да се обадите на телефон 02 494 21 21.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *