Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Какво се случва, когато се налага прекратяване на спестовната застраховка?

Какво се случва, когато се налага прекратяване на спестовната застраховка?

спестовна застраховка

Прекратяването на спестовна застраховка по желание на застраховащия, преди изтичане на срока се нарича откуп.

Тази статия е част от нашата образователна кампания за животозастраховането в България, която ще Ви даде полезни познания при избор на подобен финансов инструмент.

Спестовните застраховки „Живот” са своеобразен вид инвестиция, при която се сключва договор за определен период от време, през който застрахователя гарантира финансово обезпечение на клиента при изтичане срока на застраховката и покрива договорените рискове.

Стартирайки една спестовна застраховка, Вие сключвате договор за избран от Вас период, през който ще внасяте определена от Вас сума, а застрахователя ще носи риск върху здравето и живота Ви. Тези застраховки в зависимост от вида и срока имат период, след изтичането на който могат да бъдат прекратени от застрахованото лице.

Прекратяването на спестовна застраховка по желание на застраховащия, преди изтичане на срока се нарича откуп. Условията за прекратяване на договора и откупните стойности за всяка година от срока са описани в Общите и Специални условия на застраховката, които са неразделна част от полицата.

Най-често право на откуп се придобива след втората година и след редовно платени премии за тези две години. В началото на периода откупната стойност по застраховката е най-ниска и нараства с всяка година, като в последната е договорената застрахователна сума.

Застрахователят е задължен от КФН да акумулира резерви от всяка застраховка, чрез които да гарантира изплащането на застрахователната сума при събитие или изтекъл срок.

Инвестирайки средствата си в спестовна застраховка, освен че спестявате, Вие плащате и за носенето на риск от застрахователя върху здравето и живота Ви. Цената на този риск се изразява в заделянето на резерв по застраховката. В зависимост от срока, възрастта и размера на вноската, резервът е различен.

За да може застрахователя да гарантира изплащане на застрахователната сума при събитие във всеки един момент от действието на застраховката, той е направил разчет за целия период, пресметнал е риска и заделя резерв. В началото от действието на застраховката резервът е най-висок, като постепенно намалява. Прекратявайки застраховката преди изтичане на срока й със сигурност ще доведе до това, сумата на откупа да бъде значително по-малка от внесената сума, тъй-като застрахователя има задължението да задели част от внесената сума, да я инвестира и да гарантира поетия финансов ангажимент към клиента.

Средствата по тези застраховки се инвестират и върху тях се разпределя доходност. При предсрочно прекратяване, в зависимост от това каква доходност е разпределена и момента, когато пожелаете да прекратите договора е възможно доходността да компенсира резерва или казано по друг начин да не загубите от предсрочното прекратяване.

Тъй като сроковете при тези продукти обикновено са дълги, възникват непредвидени ситуации и финансови затруднения, които пораждат необходимост от прекратяване на договора. В тези случаи застрахователят дава възможност тези застраховки да бъдат трансформирани по начин, съобразен с изискванията на клиента, да се намали или увеличи вноската, да се промени застрахователната сума, дори да бъдат „замразени” за определен период и след това възобновени. Всичко това е възможно преди да се пристъпи към прекратяване на договора.

Да обобщим:

  1. Планирайте разумно своите месечни приходи и разходи, за да не се налага предсрочно да прекратите своята спестовна застраховка „Живот“ и да понесете загуби.
  2. Не можете да прекратите застраховката в първите две години от началото й.
  3. Загубата при предсрочно прекратяване е значително по-малка към края на застраховката и значително по-голяма в първите няколко години от началото й.
  4. При финансови затруднения преди да пристъпите към прекратяване, се обърнете към застрахователя и потърсете други варианти, за да облекчите финансовото си състояние, без да се налага да прекратите застраховката!


Статията бе подготвена за Вас с любезното съдействие на експертите на NN България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *