Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Как се промениха таксите на банките през 2022г.?

Как се промениха таксите на банките през 2022г.?

2022 година започна като година на промените. Всичко, което познаваме, бавно започва да се променя. Световната ситуация влияе пряко на парите ни, на покупките, които правим, и на тези, на които не обръщаме чак такова голямо внимание.

Колко стриктно следите таксите, които банката ви удържа за теглене на пари от банкомат? А знаете ли какви са таксите, които трябва да платите, ако внасяте пари на каса или на банкомат?

Често пренебрегваме тези такси, защото те са минимални суми. Но от 2022г. почти всички български банки, повлияни от ситуацията, в която светът се намира, повишават своите такси. Увеличенията за различни услуги са между 5% и 25% като най-високите такси са за услуги, при които имате нужда от помощ от банков служител.

Но защо се вдигат цените и какви са новите тарифи на банките?

Ние, от Izbiram.bg, сме тук, за да отговорим на тези въпроси. Вярваме, че за всеки е важно да бъде наясно както със собствената си, така и със заобикалящата го финансова ситуация. Така ще можем всички да запазим спокойствие пред лицето на промените и ще продължим живота си с минимални промени. С оглед на това, в следващите редове ще разгледаме как точно родните банки увеличават цените по таксите си.

Защо е нужно това увеличение?

Според самите банки, всяка институция може сама да избере дали да увеличи цените на услугите си. И повечето избират да го направят поради една от три причини (или всички изброени):

 • Ниските лихви по кредитите доведоха до по-малки приходи за самата институция. Това от своя страна води до нуждата да се намерят нови начини да се постигнат желаните приходи;
 • Високите разходи за обслужване на системите, които банките използват, за да осигурят на клиентите си бързо и удобно обслужване;
 • Новите регулаторни изисквания, които банките трябва да покрият, увеличават нуждата от допълнителна инвестиция.

Освен да сравните различните такси на банките, може да сравните и условията на банковите кредити с нашия калкулатор за потребителски и жилищни кредити.

Как ще бъдат увеличени таксите?

Всяка банка сама избира кои такси да увеличи и с колко. Въпреки това, всички банки имат ориентир, предоставен от БНБ. Централната банка не се намесва в решението им, но всяка година публикува среден размер на таксите за различните услуги, изчислен на база информация, подадена към 31 декември, миналата година.  Ето какви са средните размери на таксите, обявени в БНБ:

Таблица1.(Среден размер на услугите според БНБ за 2022г. )

Среден размер на услугите според БНБ за 2022г.
Услуга Размер на таксите
Откриване на разплащателна сметка 2.52лв
Откриване на разплащателна сметка с дебитна карта 1.57лв
Обслужване в офис
С дебитна карта Без дебитна карта 3.37/2.45 лв/мес.
Закриване на сметка 2.58лв
Внасяне на средства по сметка до 3 111лв – 0.87лв
Теглене на пари в брой
На каса в офис на банката (до 1000лв.) 0.48% от сумата, до 4.38лв.
С дебитна карта на банкомат на банката 0.25лв
С дебитна карта на банкомат на друга банка 1.14лв

На кои банкови услуги да очакваме увеличение?

Когато става въпрос за банкови услуги, банките предлагат на своите клиенти много и разнообразни услуги, както и съответните, предварително дефинирани от различните банки такси. Ето кои са най-използваните:

Услуги, свързани с банкови операции на каса

При тези услуги се налага да посетите клон на банката, където банков служител ще изпълни действието, от което имате нужда. Всички тези услуги идват със съответните такси:

 • Теглене и внасяне на пари на каса;
 • Междубанкови преводи;
 • Преводи в чужбина;
 • Откриване и закриване на сметка.

Услуги, свързани с управление на средства

Когато става въпрос за опериране със средства, най-често срещаните услуги, които банките предлагат са:

 • Внасяне на пари чрез банкомат;
 • Теглене на пари чрез банкомат;
 • Плащане на ПОС терминал;
 • Поддръжка и обслужване на сметка;
 • Издаване и обслужване на банкова карта.

Как българските банки променят цените на услугите си?

За да онагледим промените, в таблицата по-долу сме поместили информация за новите цени на таксите на най-големите банки в България:

 • Банка ДСК;
 • ОББ;
 • Пощенска банка;
 • Уникредит Булбанк;
 • Първа Инвестиционна банка;
 • Централна Кооперативна банка.

Ще разгледаме най-често използваните услуги, сред които:

 • Такса за теглене от банкомат;
 • Използване на банкомат за внасяне на пари;
 • Такси за внасяне на каса;
 • Такса превод от една банка в друга;
 • Такса при теглене на пари от банка;
 • Такси за откриване, поддържане и закриване на разплащателна сметка.

Информация за всички тези данни ще откриете в таблицата по-долу.

Таблица 2.( Такси за банкови услуги – 2022г.)

Банка  Такса теглене от банкомат Депозити на банкомат Касови операции
На банката На чужда банка Внасяне Теглене
Банка ДСК 0.3 лв 1.5 лв без такса 0.2%, мин. 3лв 0,60%, мин. 6лв
ОББ 0.3 лв 1.2 лв без такса за суми до 3000лв – 1лв / за суми над 3000лв  – 0.2% За суми до 4000лв – 0.55%, min. 4.00 BGN / за суми над 4000лв- 0.55% върху цялата
сума
Пощенска Банка 0.3 лв 1.3 лв без такса за суми до 3000лв – 2лв / за суми над 3000лв  – 0.2% над 3000лв. За суми до 2000лв – 0.50% min BGN 4.50 / за суми над 2000лв – 0.60% върху цялата сума
върху цялата сума
Уникредит Булбанк 0.3 лв 1.3 лв без такса За суми до 3000лв – 2лв / За суми над 3000лв – 0.20%, мин.3лв За суми до 2000лв – 0.50% min BGN 6 / за суми над 2000лв – 0.70% върху цялата сума
върху цялата сума
ПИБ 0.3 лв 1.5 лв без такса до 3000лв – 1.5лв/ засумата над 3000 лв – 0.20%, мин. 3 лв. До 5000лв – 0.50%, мин. 6 лв / над 5000лв – 0.60%
ЦКБ 0.2лв 1 лв без такса до 5000лв – без такса / над 5000 лв  – 0.1% за сумата над 5000лв. до 120лв – 8лв / от 120лв до 2000лв – 1лв / над 2000лв – 1лв плюс 0.3% за сумата над 2000лв .
Банка  Преводи в банката  Междубанкови преводи Поддръжка на сметки с банкова карта
Към друг клиент Между лични сметки Откриване Поддръжка Закриване
На каса Онлайн На каса Онлайн На каса Онлайн
Банка ДСК 4лв без такса 4лв без такса 5лв 1лв 2лв 2.2лв Без такса
ОББ 2лв без такса 2лв без такса 4лв 0.9лв 2лв 2.5лв Без такса
Пощенска Банка 4лв без такса 4лв без такса 5лв 0.95лв 2.5лв 2.5лв Без такса
Уникредит Булбанк 6лв без такса 6лв без такса 6лв 1.2лв 2лв 3лв Без такса
ПИБ 2лв без такса 2лв без такса 4.9лв 1лв 2лв 2.5лв 5лв
ЦКБ 2лв без такса 2лв без такса 4лв 1лв 1лв 2.5лв 2лв

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *