Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Коефициентът Платежоспособност II на NN Group нараства до 213%

Коефициентът Платежоспособност II на NN Group нараства до 213%

Коефициентът Платежоспособност II нараства до 213%, а интеграцията на NN и Делта Лойд се развива по план

NN Group обяви финансовите си резултати за първото тримесечие на 2018 година

NN Group обяви финансовите си резултати за първото тримесечие на 2018 година:

  • Оперативният резултат от текущия бизнес намалява до 313 млн. евро от 406 млн. евро през първото тримесечие на 2017 г., главно поради въздействия на бурята в Холандия в размер на 89 млн. евро.
  • Нетният резултат от 399 млн. евро е по-нисък с 8,4% поради по-ниския оперативен резултат и по-високите извънредни разходи частично компенсирани от по-високи не-оперативни приходи.
  • Намаление на разходи през първото тримесечие на 2018 г. в размер на 42 млн. евро; общото намаление на разходи до момента възлиза на 175 млн. евро; целта за намаление на разходи е увеличена на 400 млн. евро до 2020 г., от които поне половината до края на 2018 г.
  • Годишният премиен еквивалент (АРЕ) е 547 млн. евро; намалява със 7,8% в сравнение с първото тримесечие на 2017 г. по постоянни цени.
  • Коефициентът Платежоспособност II нараства до 213% от 199% през четвърто тримесечие на 2017 г. поради комбинация от положителни пазарни въздействия и генериране на оперативен капитал.
  • Паричният капитал на холдинговата компания възлиза на 1 631 млн. евро в резултат на дивиденти, получени главно от бизнес единиците в Холандия.

Изявление на Лард Фризе, Главен изпълнителен директор на Групата

През първото тримесечие на 2018 г. реализирахме по-нататъшен напредък в интегрирането на Делта Лойд, като приключиха сливанията на банковите дейности, на компаниите за управление на активи, и на бизнесите по животозастраховане в Белгия. Ребрандирането на продуктите и услугите продължава по план и очакваме до голяма степен да приключи до края на годината. Възползвайки се от опита си в спазването на бюджетна дисциплина, ние подобрихме ефективността си като намалихме разходите с 42 млн. евро през това тримесечие.
До момента общото намаление на разходите е 175 млн. евро и представлява половината от нашата цел за намаление на разходите от 350 млн. евро между 2016 и 2020 г., доста повече в сравнение с предвидения по-рано график. Предвид силния напредък досега, днес обявихме, че увеличаваме целта си за намаляване на разходи до 400 млн. евро до края на 2020 г. Очакваме да постигнем поне половината от това спестяване до края на тази година.
Оперативният резултат от текущото тримесечие намаля в сравнение с миналата година основно поради влиянието на тежката буря през януари. Тъй като целта ни е да подкрепяме нашите клиенти във време на нужда, успяхме да уредим повечето от получените хиляди искове за обезщетение в рамките на един месец. Искаме да предоставим на клиентите си подходящите продукти и да реализираме печеливш нов бизнес, фокусирайки се по-скоро върху стойността, отколкото върху обема. През първото тримесечие на 2018 г. новите продажби в Животозастраховане Холандия спаднаха в сравнение с предходната година, което се дължи на по-малкия обем годни за подновяване групови пенсионни договори, докато новите продажби в Япония като цяло останаха стабилни, въпреки засилената местна конкуренция.
Нашият баланс остава силен, в съответствие с дисциплинирания ни подход за управление на капитала. Коефициентът Платежоспособност II се увеличи до 213%, а паричният капитал на холдинговата компания – до 1 631 млн. евро в края на първото тримесечие.
Ние сме посветени на това да увеличим стойността на компанията и да постигнем средносрочните си цели чрез по-нататъшно подобряване на резултатите. След придобиването на Делта Лойд през миналата година ние продължаваме да се възползваме от сделката, като извличаме предвидените синергии и комбинираме силните страни на нашите бизнеси и култури. През целия този процес ще запазим фокуса си върху по-нататъшното подобряване на нашите услуги чрез иновативни решения за клиентите и продукти с добавена стойност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *