Продължете към съдържанието
Начало » Новини » На какви условия трябва да отговорят клиентите за бърз кредит?

На какви условия трябва да отговорят клиентите за бърз кредит?

Човек с куфарче

какви са условията за кандидатстване за кредит от фирма за бързи кредити. какво е нужно за да усвоите заема.

В последните няколко години в българската икономика има един сектор, който бележи постоянен ръст, а именно сектора на т.нр. „бързи кредити”. Това са заеми в малък размер – от 50 до 1 500 лева и кратки срокове за връщане – от няколко дни до 10-12 месеца. Тези фирми привличат все повече клиенти, заради улеснената процедура по кандидатстване. Изискванията към кредитоискателите са занижени, в сравнение с банките, но все пак има няколко основни критерия на които трябва да отговарят клиентите, за да може не само да кандидатстват, но и да бъде одобрено искането им за кредит.

За да се ориентирате бързо в това, можете ли да станете клиенти на избраната от Вас фирма, при необходимост от бърз заем, ние от Izbiram.bg сме обобщили основните изисквания.

Възраст. Преди да попълните заявката за кредит трябва да проверете каква е минималната възраст за кандидатстване. При всяка от фирмите тя е различна. Някои, основно тези при които се кандидатства в офис или у дома, изискват клиентите да имат 18 навършени години. Но има и такива, при които възрастта е 21 или дори 23 години. Някои фирми, като „КредиХелп“, „Фертаум“, „Профи кредит“ и др. имат и горна пределна възраст за кандидатстване.

Валидна лична карта. Това е друго задължително условие. При кандидатстване онлайн не изпращате копие до кредитора, но трябва да впишете данните от нея, като номер, дата на издаване и валидност в искането за кредит. Ако кандидатствате в офис на фирмата или у дома кредитният консултант ще поиска копие на личната Ви карта, с изписани собственоръчно име и фамилия, дата, подпис и „Вярно с оригинала”.

Регулярен доход. Въпросът с дохода винаги е на едно от челните места, когато се отнася до отпускане на кредит. Трябва да имате предвид няколко основни неща: дохода трябва да покрива текущите Ви разходи, както и вноската по новия кредит; част от дохода трябва да бъде доказуем, като заплата, пенсия, хонорар и др.; ако работите на трудов договор то той трябва да е безсрочен. Трябва да знаете, че от фирмата кредитор ще проверят дали не сте в предизвестие за напускане или освобождаване от работа. Когато кандидатствате в офис или у дома може да Ви поискат и документ удостоверяващ доказуемата част от дохода, като фиш за заплата, трудов договор, пенсионно решение, банкови извлечения и др.

Кредитна история. Основната проверка е в ЦКР (Централен Кредитен Регистър). Резултатът от нея трябва да бъде задоволителен за кредитора. Имайте предвид, че всяко едно просрочие през последните пет години се отразява при справка. Това, разбира се не значи автоматично, че ако имате такова искането Ви ще бъдете отхвърлено. В ЦКР просрочията се степенуват, според продължителността. За тежки се считат такива над 90 дни. Важна роля играе и размерът на просрочената сума. Така, че ако нямате тежък необслужван дълго време заем можете да кандидатствате за бърз кредит.

Банкова сметка. Наличието на банкова сметка и то такава, която не е запорирана за Вас е важно, когато кандидатствате онлайн. Част от фирмите превеждат отпуснатата сума само по банков път. Но има и случаи, в които можете да получите парите на каса. При фирмите, които отпускат кредити офлайн, като”Изи кредит”, „Кеш кредит”, „Вива кредит” и др. парите се получават в брой. Проверете предварително, как ще усвоите отпуснатата сума. Тази информация можете да намерите на сайта на фирмата за бързи кредити в секция „Често задавани въпроси“. Можете да го проверите и в секция Фирми на сайта на Izbiram.bg.

Това са основните критерии, които ще бъдат взети под внимание при разглеждане на искането Ви за кредит. Но трябва да знаете, че винаги фирмата кредитор може да Ви поиска допълнителна информация, която да използва при анализ на искането Ви. Това зависи най-вече от дохода и кредитната Ви история.

Ако отговоряте на основите изисквания и се нуждаете от кредит, можете да пристъпите към разглеждане на условията, като попълните Кредитния калкулатор на Izbiram.bg и сравните резултатите, според Вашите нужди.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *