Не искате да ви откажат обезщетение по застраховка Каско? Разберете как да сте подготвени, така че това да не се случва през 2021г.?

Как да не ви отказват обезщетение по застраховка Каско.

Разберете как да не ви отказват обезщетение по застраховка Каско.

Всеки притежател на автомобил знае колко ценно е да има активна застраховка Каско, защото по-малко ще му се налага да мисли за последствията при настъпване на някакво непредвидено събитие като пожар, природно бедствие, кражба или злоумишлено действие от трети лица.

Всеки ползвател на застраховка Каско, претърпял щета, се е сблъсквал с процедурата по завеждането на щетата и още по неприятния момент на евентуален отказ.

Ние, от Izbiram.bg се опитахме да обобщим в няколко реда, основните причини, поради които част от застрахователните компании биха Ви отказали плащане на обезщетение, защото знаем колко разходи и излишно напрежение може да създаде един такъв момент. Нека акцентираме, че политиката и общите условия не на всяка застрахователна компания са идентични, но в общи линии се ръководят от едни и същи принципи.

Ето и основните причини, поради които застраховател може да откаже плащане по застраховка Каско:

1. Наличие на щети по детайли на автомобила, които са били констатирани при сключването на застраховката.

Често клиентите остават недоволни при отказ на застрахователя да изплати обезщетение за увреден детайл, който е описан при сключването на застраховката, претендирайки не за описания детайл, а за друг. Но в общите условия на повечето застрахователи е написано: „Застрахователят не изплаща обезщетение за увреждане, което е описано и/или заснето при извършването на огледа и заснемането на застрахованото МПС при сключване на застрахователния договор.“

Затова Ви съветваме, когато сключвате застраховката си внимателно да прегледате протокола за оглед, който застрахователят Ви издава при огледа на автомобила.

2. Отстранени от вас щети по автомобила, които не сте представили за оглед пред застрахователната компания.

Когато отстраните за своя сметка щети по автомобила (възникнали преди или след сключване на застраховката), не забравяйте задължително да отидете на оглед при застрахователя след приключване на ремонта! Това ще Ви даде правото да получите обезщетение от застрахователя при следваща щета на същото място. Важно е да носите със себе си застрахователната полица и да се уверите, че в протокола са отбелязани възстановените щети по автомобила. Запомнете, че трябва да запазите протокола си от огледа!

За да защитите бъдещите си интереси, Ви съветваме, да попитате застрахователя си, къде е удачно да отидете на оглед и какви документи трябва да получите.

3. Лъжливо описание на събитието

Една от най-големите заблуди е, че застрахователят няма да плати, ако Вие сами сте си ожулили колата. Застрахователят покрива щети от самокатастрофи, това включва и леки вреди – одраскване, ожулване, счупване.

Съветваме Ви да не описвате обстоятелства, които експертите разобличават като лъжливи. Вие не притежавате познанията и зоркото око на един експерт, който ежедневно разглежда щети. Щетите по автомобила ясно му показват, че няма как да е нанесена така, както сте излъгали, съответно и няма как да получите обезщетение за това. Ако опишете реалната ситуация, в която Вие сте ожулили своя автомобил, тогава тя няма да е лъжлива и вероятността от отказ е минимална.

4. Липсващи отделни части, детайли и възли от автомобила при кражба.

Добре е да знаете, че някои детайли не се покриват от застраховка Каско, като например кражба на гуми, чистачки, волан, джанти и фарове, тъй като собственика злоумишлено може да ги е увредил. За тези детайли ще получите обезщетение само, ако са увредени в следствие на ПТП с автомобила, след като се направи оценка на стойността им (колко амортизирани са били). Не се покрива кражба или изгубване на заключващи механизми и/или активиращи устройства/приставки на допълнителните средства за защита, в това число дистанционно управление. Напомняме Ви, че срещу кражба можете да застраховате единствено трайно монтирани елементи в автомобила, като те трябва задължително да бъдат описани на отделна позиция в застрахователната полица. Имайте предвид, че ако имате допълнително трайно монтирана поставена аудио, видео или др. техника или СD чейнджър с падащ панел, кражбата им се покрива само при предоставяне на падащия панел.

5. Кражба на автомобил с оставени в него ключ или талони.

Ако застрахованият автомобил бъде откраднат, задължително трябва да представите описаните в предложението за сключване на застраховката брой ключове, брой дистанционни за аларма и двата талона. Невъзможността да представите точния брой описани неща, ще бъде основание за отказ от застрахователя, независимо от обяснението.

Затова Ви съветваме, за да бъде покрит риска „Кражба на МПС“, никога да не оставяте в автомобила документите му, ключа за запалване или ако променяте броя на ключовете и дистанционните, незабавно да уведомявате застрахователната компания.

Напомняме ви да не оставяте НИКОГА колата, дори и за 10 секунди с ключовете или документите в нея. За съжаление продължават случаите на откраднати автомобили с работещ двигател, оставен така, например за да се стопли колата в студените дни, докато собственика затваря гаража, оставя детето си пред детската градина или си купува кафе на път за работа от близката бутка.

6. Без валиден талон за технически преглед.

Да управлявате автомобил с изтекла валидност на технически преглед е недопустимо, от една страна защото сте обект на глоба от контролните органи и от друга , защото ще Ви откажат изплащане на обезщетение по застраховка Каско.

Обръщаме внимание, че автомобил, който е технически неизправен към момента на застрахователното събитие, ще бъде основание за отказ или много допълнителни трудности при изплащане на обезщетение, затова следете валидността на този документ! В този ред на мисли като техническо неизправно се смята МПС, незаредено с необходимите смазочни материали, охладителна течност, подходящо гориво и други, от некачествени такива, или от замръзването им, както и експлоатация на МПС с неподходящи за сезона или износени гуми.

7. Неспазване на срока за уведомяване на Застрахователя при настъпило застрахователно събитие.

При настъпване на застрахователно събитие трябва да предприемете всички мерки за ограничаване размера на щетите и да не извършвате ремонтно-възстановителни работи по МПС преди представител на Застрахователя да е огледал и документирал вредите. Но най-важно е да запомните, че първо трябва да уведомите компетентните органи, според вида на събитието като се свържете с КАТ на номер 166 или на 112. При кражба се информира РУ на МВР, а при пожар трябва да се свържете с Противопожарна служба на телефон 160. При възникване на по лека катастрофа може да подпишете двустранен протокол с другия участник в ПТП-то и без КАТ.

След възникване на събитието, трябва да се свържете със Застрахователя на посочените в полицата дежурни телефони, за да получите указания за последващите действия – да посетите ликвидационния център на съответната застрахователна компания, за да попълните бланка – уведомление, в която се описва какво се е случило или ако Вашата застрахователна компания има мобилна група, да ги изчакате на мястото на събитието. Преимуществото на посещението от мобилна група е, че тя завежда щетата на място и не се налага да посещавате ликвидационен център, за да я завеждате в последствие. По-малка е вероятността нещо да се обърка, след като от мобилната група са регистрирали щетата.
При щети възникнали на паркинг, когато друго МПС е увредило вашето – може да заведете щетата и без да уведомявате КАТ и застрахователя в момента на събитието.

За Ваше улеснение Ви напомняме, че срокът за уведомление на застрахователя при кражба
или грабеж на МПС е до 24 часа от узнаването (проверете в Общите условия на Вашата застраховка Каско!). За друг вид събития срокът за уведомление е от 3 до 5 работни дни.

8. Други причини за отказ на обезщетение при Каско.

Обръщаме Ви внимание, че застраховка Каско не покрива:

 • Щети вследствие употреба на алкохол или други упойващи вещества. Мислете добре преди да се качите зад волана, дори и да сте „малко” подпийнали. Ако нещо се случи, освен Каското, в тези случаи не важи и Гражданската отговорност на вашето МПС, както и подлежите на редица глоби от контролните органи!
  Не предоставяйте вашия автомобил на неправоспособни или нетрезви водачи!

Намери евтина и изгодна застраховка Гражданска отговорност тук!

 • Умишлени действия или груба небрежност на застрахованото лице или членове на неговото семейство, както и щети вследствие земетресение и последиците от него!
 • Вреди, причинени от водач на застраховано МПС, който не притежава свидетелство за правоуправление на МПС в необходимата категория или то е с изтекъл срок на валидност.
 • Нарушаване на правилата за движение по пътищата от страна на водача и неспазване предписанията на компетентните органи.

Не забравяйте да уведомите застрахователя при промяна на данните на МПС или собственика. При закупуване на МПС с валидна застраховка Каско, трябва да отидете в срок до 15 дни от прехвърлянето на автомобила при застрахователя, за да го уведомите за промяната и да Ви издаде анекс.

При дребни щети (одрасквания, ожулвания и др.) не забравяйте, че за тях също трябва да уведомите застрахователя в гореописаните срокове. Не оставяйте щетите да се натрупат преди да отидете до ликвидационния център. Също така проверете още преди сключване на полицата дали застрахователя има лимит за т.нар. щети на паркинг и в какъв размер е той! Повечето застрахователни компании не покриват щети, причинени извън републиканската пътна мрежа (черни пътища, села, офроуд и др.), както и одраскване от клони по време на преминаване на тесен участък.

За да сме максимално полезни Ви напомняме, че когато завеждате претенция за обезщетение по Каско, независимо от събитието е необходимо да представите следните документи:

 • Застрахователна полица – оригинал, заедно с всички добавъци към нея и документ за платена застрахователна премия;
 • Свидетелство за регистрация на МПС (талон) или договор за покупко-продажба на МПС;
 • Документ за самоличност и свидетелство за управление на МПС и контролен талон на водача, който е управлявал застрахованото МПС в момента на настъпване на събитието;
 • Попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение;
 • Документ за извършен годишен технически преглед;
 • Оригинален документ, доказващ настъпилото събитие (двустранен протокол, служебна бележка).

Допълнителните документи, които може да изиска Вашия застраховател са:

 • При щети, причинени от ПТП — Констативен протокол за ПТП, Протокол за ПТП, двустранен констативен протокол, попълнен съгласно законоустановените изисквания;
 • При щети, причинени от Пожар — служебна бележка от Противопожарна служба и пожаро-техническа експертиза;
 • При кражба или грабеж на МПС или при щети, причинени от Злоумишлени действия на трети лица и кражба на допълнително монтирано аудио оборудване — служебна бележка от МВР;
 • Други, които ще Ви бъдат изрично поискани от застрахователя.

За да бъдете спокойни и да знаете как да използвате правата си като притежател на застраховка Каско, е изключително важно да сте запознати предварително с всички случаи, в които застрахователят няма да изплати обезщетение при щета.

За да сравните условията на застрахователните компании, предлагащи застраховка „Каско на МПС“ вижте нашия Каско калкулатор.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.