Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Практични финанси в 20 града в България

Практични финанси в 20 града в България

Практични финанси

Проектът се осъществява с подкрепата на NN България

Програмата, която е инициирана от JA България, навлиза в същинската си фаза, за да достигне до над 1000 ученици през тази учебна година.

С представяне на разработеното от екип на JA България учебно съдържание и обучение за учителите и доброволците, беше поставен официален старт на програмата „Практични финанси“ за учебната 2018/2019 година. Инициативата стартира през втория срок на миналата учебна година, с тестово преподаване на част от съдържанието, в 25 класа в страната. Проектът е подкрепен финансово от Европейската банка за възстановяване и развитие, а водещи корпоративни партньори, които участват и със свои доброволци в проекта са NN България, BNP Paribas и Финансова група „Карол“.

Сега, с национален обхват, „Практични финанси“преминава в съществения етап от своето развитие. Желание да въведат програмата изявиха 74 училища от цялата страна, като от средата на октовмри обученето ще стартира общо в 50 класа в градовете София, Габрово, Варна, Разлог, Бургас, Златица, Благоевград, Пазараджик, Пловдив, Русе, Сливен, Г. Оряховица, Ямбол, Казанлък, Вълчи дол, Враца, Ловеч, Видин, Вършец, Тетевен, Провадия, Добрич, Златоград, Пирдоп, Елин Пелин, Велико Търново, Кърджали.

„Чрез реализацията на проекта „Практични финанси“ JA България цели да предостави на учениците от гимназиален етап знания и практически умения в управлението на личните финанси. Учебната програма съчетава традиционни методи на обучение и обучение с дигитални технологии, съчетани по начин, който помага на учащите да усвояват материала по-ефективно. Темите обхващат стратегии за управление на парите, заетост и доходи, бюджетиране, спестяване, кредити и дълг, защита на потребителите, застраховане, разумно потребление, управление на риска и инвестиране. Много важен елемент е участието на доброволците от бизнеса, които ще обогатят практическите знания на учениците и след завършване на курса те ще имат разбиране за това, как финансовите им избори ще им помагат да получават това, което искат и от което се нуждаят в живота си.“ – каза Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA България.

На празничния старт на програмата и обучението за учителите и бизнес доброволците присъства Станимир Каролев, основател и председател на Съвета на Директорите на финансова група Карол. Той се обърна към учителите с думите: „Ние във Финансова група „Карол“ много ценим инициативата „Практични финанси“ и си даваме сметка, че тя има огромно значение за младите хора. И благодарение на вас, учителите, вярваме, че те ще съумеят да си подредят мислите в посока на правилните за тях финансови решения в бъдеще. Учителите са на най-високия пиедестал в професиите, защото всички ние тук, сме успели в една или друга степен, благодарение на знанията, които сме получили в младежките си години от нашите учители“.

„Практични финанси“ надгражда и разширява компетентностите, определени с държавния образователен стандарт на общообразователната подготовка и осъществява интердисциплинарни връзки с предмети като технологии и предприемачество, математика, български език и литература, гражданско образование, което ще улесни въвеждането му като самостоятелен предмет в рамките на разширената или допълнителната подготовка.

50 учители, преподаващи различни предмети, но обединени от убеждението за необходимостта от практични знания по лични финанси преминаха на 27 и 28 септември обучение за преподаване на програмата, организирано в София от JA България.

„Когато получихме покана да се включим в проекта, нямахме никакво колебание дали да го направим, както аз като учител, който ще преподава, така и директорът на училището ни. Учебните програми на JA България са интеракция в действие – те са много практически ориентирани и умеят да мотивират учениците да усвояват знания за финансите и икономиката.“ – сподели учителката Дафина Николова от СУ „Г. Бенковски“, Тетевен.

25 бизнес доброволци от компаниите, които подкрепиха създаването и въвеждането на програмата ще влязат в клас през тази учебна година и ще подкрепят учителите в преподаването на предмета.

Йорданка Илиева, Регионален мениджър на NN България, един от корпоративните партньори по проекта, сподели: „Финансовата грамотност е сред онези основни компетентности на 21 век, от които във все по-голяма степен зависи качеството на живот. Разбирането ни за това като компания, както и енергията и любопитство на учениците са моята мотивация да продължа напред като доброволец, помагайки на учителите да преподават още по-ефективно учебното съдържание в сферата на застраховането и пенсионното осигуряване. Няма да забравя първото ми впечатление, когато видях колко концентрирани бяха учениците и с какъв интерес следяха всичко, което им казвам. Часът свърши, звънецът удари, а те останаха по местата си и продължиха да задават въпроси. Това е вдъхновяващо.“

Програмата „Практични финанси“ се реализира в партньорство с МОН, институционалната подкрепа на НАП, КФН и сдружения и асоциации на финансовия сектор – Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Българска асоциация за лизинг (БАЛ), Българска асоциация за потребителско кредитиране (БАПК), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *