Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Развитието на финтех в застрахователната индустрия. Десетте най-големи insurtech фирми

Развитието на финтех в застрахователната индустрия. Десетте най-големи insurtech фирми

Развитието на финтех в застрахователната индустрия. Десетте най-големи insurtech фирми

Потенциално въздействие на иновациите в застрахователния бизнес

Финтех иновациите променят предоставянето на финансови услуги, като създават нови възможности и поставят нови предизвикателства както за застрахователния, така и за финансовия надзор. През февруари 2017 г. Международната асоциация на надзорните органи по застраховане (IAIS) публикува доклада Финтех Иновации в Застрахователния Сектор (FinTech Developments in the Insurance Industry), който описва финтех иновациите, които са от значение за застрахователния сектор, и представя преглед на техните потенциални въздействия и подходящите надзорни подходи.


Финтех иновации в застраховането


„Финтех иновации“ е термин, описващ разнообразието от нови технологии и иновативни бизнес модели, които имат потенциала да трансформират застрахователния бизнес. В застрахователния сектор най-важните нововъведения са:

  • Нововъзникващи технологии: цифрови платформи, „Интернет на Нещата“ (Internet of Things), телематика, големи данни, анализи на данни, компаратори, робо съветници, машинно обучение, изкуствен интелект и разпределена технология, включително блокчейн и интелигентни договори;
  • Бизнес модели: застраховка „равнопоставени партньори“ (peer-to-peer); застраховки само за периода на използване на застрахованата вещ и застраховки при поискване.

Технологичното развитие и променящите се очаквания на клиентите са основните двигатели на иновациите в застрахователния сектор. Тези нововъведения се разработват както от действащите застрахователни компании, така и от нови технологични фирми или от компании, известни като „insurtech“ фирми.


Потенциално въздействие на иновациите в застрахователния бизнес


Финтех иновациите имат потенциала да предоставят широка гама от предимства – подобрения в ефективността, намаляване на разходите, подобрена оценка на риска, превъзходно преживяване на клиентите и по-голямо финансово включване. Някои от тези нововъведения обаче могат да имат и отрицателни последици за потребителите и финансовата стабилност на застрахователните пазари.


За да идентифицираме потенциалното въздействие на тези нововъведения, разглеждаме следните три сценария, за да преценим до каква степен новите технологични фирми биха могли да нарушат модела на застрахователния бизнес:


Сценарий 1: Вече съществуващите застрахователи успешно поддържат връзките с клиентите си и използват технологичните фирми в своя полза.


Сценарий 2: Веригата на застрахователната стойност става фрагментирана, след като на пазара навлязат нови играчи с възможност за технологично развитие. Традиционните и добре познати отношения с клиентите намаляват.


Сценарий 3: Традиционните застрахователи са напълно погълнати от големи технологични компании, като Google, Amazon, Facebook или Apple, които предоставят застрахователи услуги за задоволяване на възникващите нужди на потребителите.


Предизвикателства за застрахователните компании


Хипотетично, развитието на финтех индустрията е разрушително и може да има значително въздействие върху застрахователния пазар. Понастоящем обаче е твърде рано да се разбере до каква степен тези потенциални промени биха могли да засегнат застрахователите.


Някои от предизвикателствата, предизвикани от финтех иновациите, пред които могат да бъдат изправени застрахователните супервайзъри в близко бъдеще, са:

  • Супервайзърите трябва да разберат как работят иновациите и начина, по който се прилагат те, за да оценят адекватно рисковете, произтичащи от нови продукти и бизнес модели.
  • Супервайзърите трябва да премислят потенциалните рискове от иновациите и да ги сравнят с ползите, които се предоставят на притежателите на полици и застрахователния сектор, като цяло. След това те трябва да обмислят как да създадат най-подходящата среда за насърчаване на иновациите – например чрез използването на иновационни центрове – като същевременно с това се постараят да запазят интересите на застрахованите лица.
  • Главните изпълнителни директори на застрахователните компании трябва да се постараят да адаптират своята рамка за пруденциална регулация, за да могат да обхванат нови рискове (като използването на алгоритми) и промени в рамката на корпоративното управление, които произтичат от сътрудничеството им с новите insurtech компании.
  • Супервайзърите трябва да преценят дали настоящите изисквания за докладване адекватно позволяват наблюдението на тенденциите и потенциалното натрупване на риск, произтичащ от новите технологии.
  • Застрахователните супервайзъри трябва да разгледат въздействието на финтех иновациите върху защитата на потребителите и да преценят дали клиентите биват третирани справедливо. Например, при използването на технологии за изкуствен интелект и консултации с роботи, трябва да бъдат въведени предпазни мерки, които да гарантират, че предоставените консултации и услуги са подходящи и достъпни за клиента.
  • Супервайзърите трябва да развият механизми за кооперация и сътрудничество със заинтересованите страни – поднадзорни институции и техните асоциации, други участници на пазара, учени и финансови регулатори.
  • Супервайзърите трябва да проучат дали системите за надзор и IT инфраструктурите им имат нужда от подобрение, тъй като технологичните нововъведения предлагат също така пълна автоматизация на надзорните процеси и изискванията за съответствие.
  • Може да се наложи екипът на супервайзърите да придобие нови технически умения, за да успее да разбере как работят иновациите и да идентифицира свързаните с тях рискове. От огромна нужда е да се привлича и задържа работна ръка, притежаваща съответен набор от необходими умения.

Сравнете цените по застраховка „Гражданска отговорност”.

Десетте най-големи insurtech фирми

96% от застрахователите смятат, че цифровите екосистеми оказват влияние върху застрахователната индустрия и може би нищо не доказва това твърдение по-добре от възхода на нововъзникващите insurtech предприятия, които малко по малко разрушават съществуващия бизнес.


Сега ще разгледаме десетте най-големи insurtech фирми, които имат потенциала да влияят, променят и дори да нарушават системно световния застрахователен пазар.


10 | BIMA


BIMA – компания със седалище в Стокхолм, се доказва като водещ играч в insurtech индустрията, обслужвайки повече от 26 милиона клиенти в 14 държави. Бизнесът се надява да насърчи финансовото приобщаване чрез предлагане на застраховки и мобилни здравни услуги за семейства с ниски доходи. Всъщност, BIMA казва, че 75% от клиентите ѝ си правят застраховка за първи път в живота, а също така и че 93% от тях живеят с по-малко от 10 долара на ден. Заемаща десетото място в нашата класация, компанията досега е набрала $110 млн. капитал. През 2017 г. Allianz X – инвестиционната ръка на Allianz – инвестира $96 млн. в стартиращата фирма.


9 | Quantemplate


Quantemplate е insurtech фирма, базирана в Лондон, която предлага решения за машинно обучение, трансформация на данни и анализи за застрахователи. Водена от изпълнителния директор Дейвид Лундгрен, фирмата има международен отпечатък с офиси в САЩ, Европа, Близкия Изток и Азия. Компанията се подкрепя от водещи инвеститори и финансови и застрахователни компании като Anthemis Group, Route 66 Ventures Inc., Transamerica и Allianz.


8 | Slice


Slice – компанията, предоставяща услугата „плащане за ползване“ (pay-per-use), бе класирана на осмото място в класацията за най-успешни insurtech фирми. Основана през 2015 г., фирмата предлага платформа за застрахователни облачни услуги (ICS), която обслужва икономиката на работата по отделни заявки (gig economy). Днес Slice има офиси в Ню Йорк, Кливланд, Отава и Лондон. Компанията е набрала около 40,5 млн. долара от финансиране.


7 | Trōv


Базирана в района на залива на Сан Франциско, Trōv е застрахователна платформа „по заявка“, която позволява на потребителите да застраховат единични продукти за всякакъв период от време изцяло от мобилния си телефон. На уебсайта на компанията се твърди, че фирмата „преоткрива застраховката за мобилното поколение, като я прави проста, гъвкава и прозрачна“. Заемаща 7-мото място в класацията, Trōv се предлага в Австралия и Великобритания и започва да се развива и в САЩ през 2018 г.


6 | Neos


Специализирана в застраховането на дома, компанията е основана през 2016 г. и сега е на шесто място в класацията за най-успешни стартиращи компании в застрахователния сектор. Предлагаща както застраховки за дома, така и 24/7 помощ при нужда, базираната във Великобритания фирма предоставя на клиентите си интелигентни технологии като сензори и камери за сигурност на закрито, така че потребителите да могат да защитят успешно своя дом. Интересна новина е, че многонационалната застрахователна компания Aviva придоби мажоритарен дял в компанията миналата година.


5 | Shift Technology


Shift Technology се е наложила като компания, предлагаща ефикасни решения, базирани на изкуствен интелект, за проблемите в световната застрахователна индустрия. Парижката фирма предлага софтуерната услуга Software-as-a-Service (SaaS), която използва наука за данни за откриване на мрежи от измамници в застраховането. С екип от около 90 разработчици, специалисти по данни и мениджъри на проекти, Shift Technology е със седалище в Париж, Франция. Сестринските му офиси се намират в Сингапур, Лондон, Мадрид, Цюрих и Хонг Конг.


4 | Lemonade


Заемайки четвъртото място в класацията, Lemonade твърди, че е първият застраховател в света, разработил полица с отворен код. Седалището на компанията се намира в Ню Йорк. Фирмата предлага на клиентите си застраховка, подсилена с изкуствен интелект и поведенческа икономика. Lemonade твърди, че през 2016 г. е поставила рекорд за най-бързо извършената заявка, обработена за светкавичните три секунди. Компанията е сертифициран B-Corp – бизнес с идеална цел, предназначен за положително въздействие върху обществото, работниците, общността и околната среда.


3 | Oscar Health


Стремейки се да бъде здравноосигурителна компания, съсредоточена изцяло около нуждите на пациента, Oscar Health има над 1000 служители, обслужващи около 257 000 клиенти и малки предприятия. Американската фирма предлага застрахователни услуги в девет американски щата: Ню Йорк, Ню Джърси, Калифорния, Тексас, Охайо, Тенеси, Аризона, Мичиган и Флорида. Завоювайки третото място в класацията, компанията посочва, че има „по-високо мобилно ангажиране от всеки друг застраховател“. Доказателство за това е фактът, че 43% от първите посещения при лекар на потребителите ѝ се насочват чрез екипите за технологии и обслужване на клиенти.


2 | Acko General Insurance


Притежавайки инвеститори от типа на Amazon, SAIF Partners, Accel Partners и Catamaran Ventures, Acko General Insurance е цифрова застрахователна компания, базирана в Индия. Фирмата е набрала общо $42 млн. и заслужено заема второто място в класацията. Стартиращият бизнес в Мумбай е основан през 2017 г. от Варун Дуа.


1 | ZhongAn


Компанията, заемаща челната позиция в нашата класация, е ZhongAn – първата напълно онлайн застрахователна компания в Китай. Главният изпълнителен директор на компанията е Джин „Джефри Чен“, но първоначално фирмата е била собственост и на някои от най-известните бизнес магнати в страната. През 2017 г. китайският застраховател привлече 1,5 млрд. долара в публичното си предлагане на акции.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *