Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Удължава се срока, в който може да се кандидатства за разсрочване на заемите към банки и дъщерните им дружества! Научете повече тук!

Удължава се срока, в който може да се кандидатства за разсрочване на заемите към банки и дъщерните им дружества! Научете повече тук!

Удължава се срока, в който може да се кандидатства за разсрочване на заемите към банки и дъщерните им дружества!
Бългapcĸaтa нapoднa бaнĸa (БHБ) yтвъpди пpeдлoжeнoтo oт Acoциaциятa нa бaнĸитe в Бългapия (АББ) yдължaвaнe нa cpoĸa нa Mopaтopиyмa пo плaщaниятa (отсрочване) нa зaдължeниятa пo ĸpeдити нa гpaждaни и фиpми дo 31 мapт 2021 г.

Групата на Българската банка за развитие (ББР) е готова да подкрепи своите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19, като им предложи конкретни действия и механизъм за облекчаване на обслужването на кредитните им задължения. Банката се присъедини към приетия от БНБ „Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с предприетите от органите на Република България действия за ограничаване на пандемията от COVID-19 и последиците от тях“

За отсрочване ще може да кандидатства:

  • Всеки клиент, който има или очаква да има затруднения при погасяване на задълженията си по договор за кредит, сключен преди 31.03.2020 г., ако затрудненията му са във връзка с пандемията и ограниченията, по време на извънредното положение.
  • е погасявал редовно кредита си или е бил в просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г. и към датата на подаване на Искането за отсрочване.

Редът за отсрочване е достъпен за всички клиенти – физически и юридически лица (с изключение на кредитни институции), които отговарят на тези изисквания и са изразили изрично желание да се възползват от облекченията. Клиентите могат да поискат отсрочване на главница и лихва, или отсрочване само на главница за срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021 г., като изборът на механизъм за отсрочване на задължения се извършва по взаимно съгласие на страните.

Експозиции, за които е извършено отсрочване по този Ред преди 30.09.2020 г. могат да бъдат допълнително отсрочвани, като общият период на отсрочването не може да надвишава 9 месеца.

Клиентите имат време да преценят дали имат нужда от облекчаване на условията по кредитните си задължения и да подадат в срок до 23 март 2021 г. искане по образец, с което кандидатстват за отсрочване. Искането и приложенията към него могат да се подават в деловодството на ББР или на е-mail адрес office@bdbank.bg. Отговорният за клиента служител на банката ще се свърже с него, като предвид голямата натовареност е възможно забавяне при обработката на искането.

Банката може да поиска допълнителни документи и/или информация във връзка с подаденото искане.

Искането за отсрочване се разглежда от ББР в съответствие с вътрешните й правила и процедури. При одобряването му ще се сключи нарочно допълнително споразумение/анекс, след чието влизане в сила банката активира съответния механизъм за отсрочване.

Тук ще може да намерите първоначалните действията на банките във връзка с Извънредното положение:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *