Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Унаследяват ли се застраховките „Живот”?

Унаследяват ли се застраховките „Живот”?

Унаследяват ли се застраховките „Живот”

При настъпване на застрахователно събитие по застраховка „Живот“ застрахователят изплаща процентно обезщетение или застрахователната сума.

Тази статия е част от нашата образователна кампания за животозастраховането в България ,която ще Ви даде много полезни познания и ще Ви помогне да направите най-добрия избор на такава застраховка!


При настъпване на застрахователно събитие по застраховка „Живот“ застрахователят изплаща процентно обезщетение или застрахователната сума.


Застрахователното обезщетение се изплаща на застрахования или на други ползващи лица. В застрахователните договори се упоменава кой да е ползващо лице по договора в случай на събитие с фатален край. Това обикновено се прави при сключването на полицата, но може да се договори и след това, както и да се променя по време на действието на застраховката.

По застраховката могат да бъдат посочени едно или повече ползващи лица, при доживяване срока и при събитие с фатален край. В случай, че не е посочено, застрахователната сума се изплаща на законните наследници на застрахования, а ако няма такива – на лицата, живели в едно домакинство със застрахования.

Съгласно Закона за наследството застрахователно обезщетение по застраховка „Живот“ при събитие с фатален край не се включва в наследствената маса.


Обезщетението се получава от лицето посочено в договора за застраховка без значение дали е законен наследник или не, ако няма посочено лице, застрахователното обезщетение се изплаща на законните наследници.

Също така, когато банковите институции отпускат кредит обикновено изискват застраховка „Живот” на кредитополучателя, като в договора се уговаря обезщетението при събитие с фатален край да получи банката и наследниците на застрахованото лице да нямат ангажимент да изплащат кредита.

Дори да оскъпяват кредита, застраховките „Живот” са необходими, защото може да се окаже, че без застраховка кредитополучателят би изгубил повече, отколкото със сключена такава.

В случай на такова събитие, застрахователят изплаща застрахователната сума на банката само до непогасената част от кредита, остатъкът се изплаща на ползващите лица или на законните наследници, ако в договора не са упоменати такива.


Важно е при сключване на всякакъв вид застраховки внимателно да се четат общите условия към полицата, за да е ясно какво застрахователно покритие осигурява полицата и какви са изключените рискове.

Можете да получите безплатна и необвързваща консултация тук!


Статията бе подготвена за Вас с любезното съдействие на експертите на NN България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *