Продължете към съдържанието
Начало » Новини » ЧАСТ 1 от нашето независимо проучване: Подготвени ли са компаниите от сектора на „Бързите кредити“ за съвременно дигитално обслужване на своите клиенти?

ЧАСТ 1 от нашето независимо проучване: Подготвени ли са компаниите от сектора на „Бързите кредити“ за съвременно дигитално обслужване на своите клиенти?

ЛЕКОТА НА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА НА КОМПАНИИТЕ

В първата част на нашето проучване измерваме и определяме резултатите в ЧАСТ 1 – ЛЕКОТА НА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА НА КОМПАНИИТЕ.

Мисията на Izbiram.bg е подпомагането на потребителите на финансови услуги, с основна цел бързото и лесно сравнение, анализиране и избор на най-подходящата за тях финансова услуга, сред предлаганите от институциите в България. Izbiram.bg постоянно разглежда различните продукти на финансовите компании, като набляга на следните техни характеристики – цена, условия, удобство, бързина и качество на обслужването.

Както вече обявихме ние проведохме през месец октомври независимо проучване на уеб сайтовете на компаниите в сектора на „бързите кредити“, както и изследвахме и другите им дигитални канали за комуникация, за да разберем коя компания предоставя най-добрите условия и средства за онлайн връзка и общуване с клиентите си.

В първата част на нашето проучване измерваме и определяме резултатите в ЧАСТ 1 – ЛЕКОТА НА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА НА КОМПАНИИТЕ.

За целите на проучването намерихме (макар и трудно), двама души, които никога през живота си не бяха имали контакт и не бяха посещавали уеб сайт на фирма за бързи кредити. Целта ни беше да видим реакциите на хора, които никога не са ползвали такава услуга и да проверим:

  • Колко бързо и лесно ще се ориентират в уебсайтовете на фирмите от сектора;
  • Колко време ще им отнеме да попълнят формите за кандидатстване за кредит;
  • С какви цялостни впечатления ще останат при ползването на даден уеб сайт – дали сайта „предпазва“ потребителя от неволни грешки при попълването, дали е с приятен за потребителите интерфейс и други.
  • Някои технически параметри на самите сайтове – бързина на зареждане и достъпност от мобилни устройства (по наши данни над 70% от интернет трафика в България е през мобилни устройства, което прави бързината и достъпността на сайтовете през телефон критично важна).

Като първи критерии към тази точка сме измерили скоростта на времето за кандидатстване – колко бързо един потребител попълва всички форми на сайта преди окончателното кандидатстване за кредита. През какви стъпки преминава той до достигане на заявката за кредит. Кандидатите направиха кратко описание какво е ВПЕЧАТЛЕНИЕТО им при кандидатстване.

Уеб сайт

*


Стъпки и впечатления при попълване на данните
9 минути

Преминаваме през 6 стъпки при попълване на онлайн
въпросника. Стъпките са подредени така, че не може да
преминеш към следващата стъпка, ако не попълниш предната.
Няма подсказки и контролите за грешки не се активират
веднага, а чак след натискане на бутона НАПРЕД, като това
понякога отнема време и забавя потребителя. Въпросникът има
контролер за писане само на кирилица и автоматично превръща
латинските букви в кирилица, което е плюс за нас.
7 минути

Преминаваме през 5 стъпки при попълване на онлайн
въпросника. И 5-те стъпки са видими за потребителя, и той
може да ги попълни както му е удобно и лесно, нямат ред на
попълване. Формите имат подсказки и улесняват потребителя
да не греши при попълване на данните си и процедурата става
по-бърза. Въпросникът има контролер за писане само на
кирилица и автоматично превръща латинските букви в
кирилица, което е плюс за нас. Огромен плюс според нас е, че при тях дори
и да не стигнеш до края на попълване на формуляра данните
се запазват на твоето устройство и може да продължиш по
късно с кандидатстването!

Като обобщение – не намерихме пропуски или слаби места
в уеб сайта на Кредисимо, като потребителското
изживяване е много добро.
7 минути

Преминаваме през 5 стъпки при попълване на онлайн
въпросника. И 5-те стъпки са видими за потребителя, и той
може да ги попълни както му е удобно и лесно, нямат ред на
попълване. Формите имат подсказки и улеснява потребителя да
не греши при попълване на данните си и процедурата става
по-бърза. Въпросникът има забрана за писане на латиница,
което е добре, но нашите изследователи предпочитат
варианта, който видяха в други компании, а именно –
автоматичното превръщане на латински букви в кирилица. Голям плюс според нас е, че може да
кандидатстваш през телефона, като им се обадиш, без да
попълваш формуляра или като изпратиш SMS със желаната сума
и те ще те потърсят.
8 минути

Преминаваме през 5 стъпки при попълване на онлайн
въпросника. Стъпките са подредени така, че не може да
преминеш към следващата стъпка, ако не попълниш предната.
Няма подсказки за правилно въвеждане на данните, но при
грешно изписване излизат веднага, а не чак след натискане
на бутона за продължаване, което е добре според нас.
Въпросникът има контролер за писане само на кирилица и
автоматично превръща латинските букви в кирилица, което е
плюс за нас. Това, което не ни допадна е изискването за
задължителна регистрация преди кандидатстване за кредит,
както и pop-up екран, който се появяваше, който обясняваше
трите стъпки при кандидатстване, като бутона “Вземи заем“ в
този pop-up беше почти изцяло закрит в долния край на
екрана и трудно достъпен.

7 минути

Преминаваме през 5 стъпки при попълване на онлайн
въпросника. И 5-те стъпки са видими за потребителя, и той
може да ги попълни както му е удобно и лесно, нямат ред на
попълване. Няма подсказки за правилно въвеждане на данните,
но при грешно изписване грешките излизат веднага, а не чак
след натискане на бутона за кандидатстване. Това, което не
ни допадна е, че няма автоматично превръщане на латинските
букви на кирилица, както и автоматичния чат прозорец, който
се отваря и заема голяма част от екрана.

Уеб сайта не предлага реално кандидатстване за кредит
онлайн. Кандидатстването е само чрез попълването на 4
полета – Име, Фамилия, Телефон за връзка, Имейл адрес и
близък до вас офис. Тяхната процедура е да се свържат с
клиента, по телефона да обсъдят условията и да се подаде
заявка за кредит. Тази процедура е удобна за клиенти, които
нямат време или желание да попълват много данни онлайн и
предпочитат обслужване по телефона. Няма подсказки и
контролите за грешки не се активират веднага, а чак след
натискане на бутона за продължаване напред, като това
понякога отнема време и забавя потребителя. Няма и
автоматично превръщане на латинските букви на кирилица. В
лявата част на уеб сайта има постоянно отворени прозорци с
информация колко клиента има в момента в сайта и кога е
последния взет кредит, като тази информация закрива
значителна част от екрана и според нас създава неудобство,
без да носи някакви ползи на потребителя.

12 минути

Кандидатстването става след регистрация в сайта, което
според нас забавя потребителите. Няма подсказки и
контролите за грешки не се активират веднага, а чак след
натискане на бутона за продължаване напред, като това
понякога отнема време и забавя потребителя. Няма и
автоматично превръщане на латинските букви на кирилица.
Изисква се и задължително въвеждане на номер на банкова
сметка, което е налице единствено в този сайт. Като цяло
сайта има нужда от промяна на визията в посока
по-съвременен вид, за да се допълни съществуващата практичност на сайта. Като плюс отбелязахме и че може да се кандидатства, като се остави телефон за връзка, което е удобно за клиенти, които предпочитат такъв вид обслужване!

8 минути

Уеб сайта има много модерен и приятно изглеждащ вид.
Кандидатстването става след регистрация в сайта, което
според нас забавя потребителите, макар че има възможност за
регистрация чрез Facebook, което облекчава значително
процеса. Кандидатстването преминава през 3 стъпки при
попълване на онлайн въпросника. Формите имат подсказки и
улесняват потребителя да не греши при попълване на данните
си и процедурата става по-бърза. Въпросникът има проверка
за писане само на кирилица но не превръща автоматично
латинските букви в кирилица, което би било плюс за нас.
Като цяло оставаме с доста добро впечатление от този уеб
сайт.

7 минути

Кандидатстването става след регистрация в сайта, което
според нас забавя потребителите. Преминаваме през 4 стъпки
при попълване на онлайн въпросника. Стъпките са подредени
така, че не може да преминеш към следващата стъпка, ако не
попълниш предната. Няма подсказки, но контролите за грешки
се активират веднага. Въпросникът има контролер за писане
само на кирилица и автоматично превръща латинските букви в
кирилица, което е плюс за нас.

11 минути

Преминаваме през 3 стъпки при попълване на онлайн
въпросника. В тези три стъпки се пишат част от личните
данни на кандидата. Тук методът е малко по-различен от
останалите и се възприема за малко объркващ от нашите
изследователи. Преди да преминеш към следващата стъпка
трябва да попълниш предната. След попълване на 3-те стъпки
се стига до лендинг страница на която се пита как да се
продължи – по телефон или онлайн. Въпросникът има забрана
за писане на латиница, което е добре, но нашите
изследователи предпочитат варианта, който видяха в други
компании, а именно – автоматичното превръщане на латински
букви в кирилица, като също така при попълване на формите
няма подсказки.

10 минути

Кандидатстването става чрез преминаването през 3 стъпки.
Това е единствения сайт, в който не забелязахме никакви
контроли за писане на латиница, системата приема произволно
подадени имена на латиница, без да сигнализира. Няма и
подсказки по полетата на формите, които да улеснят
клиентите. Уебсайта сигнализира за грешно попълнени данни
(например ЕГН), едва след като е натиснат бутона на дъното
на страницата за продължаване напред, а не на момента.

*Време за кандидатстване

Тествахме също така скоростта на зареждане на страниците на сайтовете в Google Speed Test. Има многобройни изследвания, които подчертават колко е важна скоростта на даден уебсайт за клиентското преживяване. Никой не би искал да чака прекалено много някоя уеб страница да се зареди, особено когато е толкова лесно просто да отидеш на страницата на конкурентите. Чрез този инструмент може да се видят и съответни препоръки за подобряване на сайта. Резултатите се променят постоянно затова направихме средноаритметична оценка от 3 теста в различен период от време за всеки сайт по-отделно.

Уеб сайт

Мобилни устройства

Настолни компютри

https://minizaem.bg/

Нужда от подобрения 71 / 100

Отлично! 87 / 100

https://credissimo.bg/

Нужда от подобрения 68 / 100

Нужда от подобрения 80 / 100

https://vivacredit.bg/

Слабо 64 / 100

Нужда от подобрения 82 / 100

https://vivus.bg/

Слабо 62 / 100

Нужда от подобрения 73 / 100

https://credinet.bg/

Нужда от подобрения 68 / 100

Нужда от подобрения 80 / 100

https://proficredit.bg/

Слабо 63 / 100

Слабо 55 / 100

https://credihelp.bg/

Слабо 53 / 100

Нужда от подобрения 68 / 100

https://cashcredit.bg/

Слабо 63 / 100

Нужда от подобрения 81 / 100

https://netcredit.bg/

Нужда от подобрения 77 / 100

Нужда от подобрения 84 / 100

https://maxcredit.bg/

Слабо 59 / 100

Нужда от подобрения 79 / 100

https://ferratum.bg/

Слабо 42 / 100

Слабо 56 / 100

Слабо – Тази страница не е оптимизирана и вероятно ще предлага бавна практическа работа на потребителите.

Нужда от подобрения – В тази страница не са приложени някои обичайни оптимизации, което може да доведе до бавна практическа работа на потребителите.

Отлично! – Браво! В тази страница са приложени повечето най-добри практики за ефективност и тя би трябвало да осигурява добра практическа работа на потребителите.

Тествахме и колко лесно посетителите могат да използват страниците на мобилни устройства с Google Mobile-Friendly Test. Това е от голямо значение, защото огромна част от потребителите в България ползват активно достъп до мрежата и през мобилните си устройства.

Уеб сайт

Резултат

https://minizaem.bg/

Страницата е удобна за мобилни устройства

https://credissimo.bg/

Страницата е удобна за мобилни устройства

https://vivacredit.bg/

Страницата е удобна за мобилни устройства

https://vivus.bg/

Страницата е удобна за мобилни устройства

https://credinet.bg/

Страницата е удобна за мобилни устройства

https://proficredit.bg/

Страницата е удобна за мобилни устройства

https://credihelp.bg/

Страницата е удобна за мобилни устройства

https://cashcredit.bg/

Страницата е удобна за мобилни устройства

https://netcredit.bg/

Страницата е удобна за мобилни устройства

https://maxcredit.bg/

Страницата е удобна за мобилни устройства

https://ferratum.bg/

Страницата е удобна за мобилни устройства


При теста се вижда, че всички страници са подходящи за мобилни устройства, което е много положителен резултат!

ОЧАКВАЙТЕ СЛЕДВАЩИТЕ ЧАСТИ ОТ НАШЕТО ПРОУЧВАНЕ:

Част 2: Пълноценна информация за клиентите и предлагани услуги на уеб сайта. В тази категория ще проверим дали на уебсайтовете е налична пълната информация за клиентите, включително пълния размер на всички лихви, такси, неустойки и други, както и дали клиентите могат да достъпват допълнителни услуги, освен кандидатстване за кредит и обща информация.

и
Част 3: Присъствие в социалните мрежи и други комуникационни канали. В тази категория ще проверим доколко са комуникативни фирмите за бързи кредити по различни канали – колко бързо ни обръщат внимание, когато имаме нужда от тях и по какъв начин, къде може да ги открием, какво е присъствието им в социалните мрежи и дали ползват канали за комуникация като Facebook Messenger, Viber и други.

След приключване на всички части на нашето изследване, ще обявим кои компании от сектора според нас са най-подготвени за съвременно дигитално обслужване на своите клиенти!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *