Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Петте тенденции, движещи insurtech индустрията през 2019 г. Как ще изглежда застрахователната индустрия през 2030 г.

Петте тенденции, движещи insurtech индустрията през 2019 г. Как ще изглежда застрахователната индустрия през 2030 г.

Петте тенденции, движещи insurtech индустрията през 2019. Как ще изглежда застрахователната индустрия през 2030 г.

Специално за Вас извадихме тенденции, които доминират при навлизането на технологията в застрахователната индустрия

В застрахователния сектор вече са на мода нови играчи. Така наречените „insurtechs” са водещи в технологиите компании, които влизат в застрахователния сектор, за да осигурят покритие за цифрово насочената клиентска база. Специално за Вас извадихме петте ключови тенденции, които доминират при навлизането на технологията в застрахователната индустрия:

1.Екосистеми и платформи:

Всички компании в застрахователния сектор трябва да са наясно с едно: клиентите в днешно време не търсят услуги; те се нуждаят от ефикасни решения. Наскоро японската компания за електронна търговия и интернет Rakuten представи своя експанзивен модел на екосистема, който интегрира различни услуги в споделена платформа, за да удовлетвори нуждите на клиентите. Въпреки че в миналото беше нормално застрахователите да играят по-пасивна роля в живота на своите клиенти, това бързо се промени. Все по-често застрахователните фирми създават собствени платформи, чрез което карат клиентите си напълно да се доверят на техните услуги. Китайският дигитален застраховател ZhongAn, например, си партнира с няколко от най-големите интернет компании в Китай, за да създаде огромна застрахователна екосистема, която позволява на потребителите да купуват застрахователни продукти директно чрез сайтове за търговия на дребно. ZhongAn стартира през 2013 г. и днес има близо 450 милиона клиенти.

Участието в т. нар. екосистеми позволява на застрахователите да добавят стойност чрез мрежови ефекти (например чрез използване на вече установените платформи на съюзниците) и да интегрират застрахователните услуги в други продукти. Пример за това е сътрудничеството между застрахователите на сгради и домове и GROHE Sense – компания, предлагаща инсталирането на датчици за течове, които намаляват риска от наводнение.

Друг аспект на тази тенденция е появата на застрахователни платформи на трети страни, които позволяват на застрахователите в екосистемата да изграждат застрахователни продукти и услуги удобно. За да покажат привилегиите на екосистемите, играчи като Element, Outsystems и Socotra демонстрираха неколкократно как може да се изгради застрахователен продукт или нова услуга за минути.

2.Изкуствен интелект (AI)

Клиентите все по-често се сблъскват с различни вариации на изкуствени интелект в ежедневния си живот и тази тенденция несъмнено променя претенциите, разпределението, поемането и ценообразуването в застрахователния сектор. Особено новаторски в пространството на insurtech са инструменти, базирани на компютърно зрение и обработка на естествен език. Insurtech Pixoneye – компания за анализ на данни, предоставя технология за компютърно виждане, която може да анализира публичните фото албуми в социалните мрежи на клиента, за да създаде личен рисков профил. Insurtech Enterprise Bot пък изгражда „chatbots“ (роботи за обслужване на клиенти) на базата на обработка на естествен език и алгоритми за машинно обучение. Роботите могат да действат по заявки на клиентите без трудоемка и скъпа човешка намеса. Те могат също така да усетят настроението на потребителя и директно да го свържат с човешки агент, ако пресметнат, че не е удовлетворен.

3.Застраховка на вещи

В застрахователния сектор се появяват нови играчи, които имат за цел да предоставят на клиентите гъвкавост, когато решават какво искат да застраховат – а също и кога да го застраховат. Тази идея за „застраховка като услуга“, която позволява на хората да застраховат вещи само когато ги използват, демонстрира как политиките на застрахователните компании все повече се приспособяват към исканията на клиента. Insurtech компании като Вuzzvault и Valoo предлагат на клиентите си лесен начин да направят опис на вещи чрез видео или снимка, за да дадат на застрахователите точна представа за това, което притежават. За да определи стойността на тези вещи, Valoo използва алгоритъм, който изтегля данни от най-големите пазари и разглежда състоянието на заснетото имущество. Вuzzvault пък предоставя на клиентите си пълна гъвкавост при добавяне или премахване на вещи от застрахователната полица по всяко едно време. По същия начин, застрахователната компания Slice позволява на собствениците, които отдават под наем своите домове, да плащат застраховка само за времето, когато ги дават под наем и нито минута повече.

4.Иновация на ангажираността

В днешно време хората искат почти напълно дигитализирани услуги, съобразени с техните нужди. Insurtech застрахователите предлагат нови предложения, които генерират ангажираност на клиентите. Чрез предоставяне на chatbot-и или мобилни инструменти за създаване на политика или подаване на иск, застрахователните компании могат да направят традиционните тромавите процеси по-интегрирани в живота на клиентите си. Wrisk, например, има приложение, което помага на „свързаното поколение“ да взаимодейства със своя застраховател със същата лекота и бързина, каквито се осъществяват в други търговски отношения. Подходът на Wrisk се основава на принципа на т.нар. макрозастраховане, където всички политики на клиента могат да бъдат намерени в индивидуално определена платформа. Друг застрахователен продукт, наречен Bought by Many, демонстрира изключително персонализиран опит в застраховането на домашни любимци. Компанията дори прави индивидуални подаръци за рождените дни на застрахованите животни и отговаря на персонализирани клиентски писма за оплакване от услугите.

5.Автоматизирано обработване на клиентски искове

В наши дни клиентите са по-готови от всякога да загърбят вече остарелите процеси за искове и да преминат към напълно цифров модел на самообслужване. За да се възползват напълно от дигитализацията, застрахователите трябва внимателно да премислят за цялото „пътешествие“ на исковете на клиентите – от цифровата известяване на загуба чрез видео или снимки, направени от мястото на произшествието, до автоматизираното уреждане на проблема. Чрез пълната автоматизация на административните процеси и решенията, които традиционно се вземат от лицата, обработващи исковете, клиентските злополуки могат да бъдат уредени по-бързо и по-ефективно.

Клиентите могат да се възползват и от услуги като автоматизирана проверка на оценките за ремонт на автомобили и фактурите, както и автоматично възстановяване на разходите, след като фактурата за поправка бъде потвърдена. Цифровите инструменти могат също да подпомогнат решенията на лицата, обработващи исковете, което води до по-добри и ефикасни резултати. Застрахователната компания Xtract, например, предоставя инструмент за предявяване на искове, който визуализира данни за инцидента и помага на лицата, които обработват клиентските искове, помагайки им да вземат по-бързо решения за адекватна дейност и премахване на повредите, нанесени на застрахованото превозно средство.

Как ще изглежда застрахователната индустрия през 2030 г.?

Добре дошли в бъдещия свят на застраховането – такъв, какъвто Скот (клиент през 2030 г.) го вижда! Днес е напълно обикновен ден за Скот. Дигиталният му личен асистент му поръчва автономно превозно средство за среща в града. След като се качва в пристигналата кола, Скот решава, че днес иска да шофира и сменя режима в колата на „активен“. Личният асистент на Скот очертава потенциален маршрут и го споделя с неговия застраховател, който пък незабавно реагира с алтернативен маршрут с по-ниска вероятност за злополуки, а също така изчислява коригираната месечна такса. Асистентът на Скот го уведомява, че таксата за застраховка на автомобила ще се увеличи с 4 до 8%, въз основа на избрания от него маршрут. Той също така го предупреждава, че таксата му за животозастраховка ще се увеличи с 2% за следващото тримесечие. Допълнителните суми автоматично се дебитират от банковата сметка на Скот.

Когато Скот се насочва към паркинга на избраната от него дестинация, неволно удря колата в знак за паркиране. Веднага след като автомобилът спре да се движи, вътрешна диагностика определя степента на повредата. Личният му асистент го инструктира да направи три снимки на предната дясна броня и две на околността. Когато Скот се връща на шофьорското място, екранът на таблото го информира за щетите, потвърждава, че искът е одобрен и че мобилен дрон за отговор е изпратен за проверка. Ако превозното средство е управляемо, то може да бъде насочено към най-близкия в мрежата гараж за ремонт след пристигане на резервен автомобил.

Въпреки че този сценарий в момента най-вероятно изглежда невъзможен за Вас, подобни сцени ще се появяват все по-често в живота на хората през следващото десетилетие. Реално погледнато, всички технологии, описани по-горе, вече съществуват, много от тях дори са достъпни за потребителите. Въпрос на време е обаче те да бъдат напълно интегрирани в застрахователната индустрия. С ежедневния напредък на технологиите, изкуственият интелект (AI) вече има потенциала да имитира възприятието, разсъжденията, ученето и разрешаването на проблеми на човешкия ум. По време на тази еволюция, обикновените застрахователни компании ще насочат вниманието си от „откриване и поправка“ на щети до „предвиждане и предотвратяване“ на такива. Темпото на промяна също се очаква да бъде ускорено, тъй като брокерите, потребителите, финансовите посредници, застрахователите, а и обикновените хора стават все по-умели и сигурни в използването на съвременни технологии.

Тъй като изкуственият интелект става все по-интегриран в застрахователната индустрия, всички участници трябва да се приспособят към променящата се среда. Застрахователните компании трябва да се позиционират така, че да отговорят на променящия се бизнес пейзаж. Също така, те трябва да разберат кои са факторите, които ще допринесат за тази промяна, и начина, по който използването на AI ще промени вида на застрахователните полици. Ако го направят, те ще могат да започнат да изграждат нови умения, постепенно да приемат нововъзникващите технологии и да създават перспективи, необходими за успешното застраховане в бъдещето.

Четири тенденции, свързани с изкуствен интелект, които ще оформят застрахователната индустрия

Основните технологии на AI вече се използват от хората под една или друга форма. Несъмнено обаче именно следващите технологични тенденции, тясно съчетани с изкуствен интелект, ще променят застрахователния сектор през следващото десетилетие.

Експлозия от данни

В промишлените инсталации оборудването със сензори е известно от край време, но през следващите години ще видим значително увеличение на броя на свързаните потребителски устройства. Навлизането на добре познати устройства, използвани за събиране на данни, като смартфони, автомобили, домашни асистенти и интелигентни часовници, ще се разшири с добавянето на нови категории като дрехи, очила, домакински уреди и др. Получената в резултат на това лавина от събрани данни, създадени от тези устройства, ще позволи на застрахователите да разберат по-задълбочено своите клиенти, което ще доведе до нови продуктови категории, персонализирано ценообразуване и все по-често предоставяне на услуги в реално време. Например, специално устройство, което е свързано с актюерска база данни, може да изчисли личния риск на потребителя въз основа на ежедневните дейности, както и вероятността и сериозността на потенциалните злополуки.

Увеличено разпространение на физическата роботика

Полето на роботиката напоследък се характеризира с множество вълнуващи постижения и тази иновация ще продължи да променя начина, по който хората взаимодействат със света около тях. Например, 3-D печатът ще промени радикално производството, следователно и застрахователните продукти на бъдещето. До 2025 г. триизмерните печатни сгради ще бъдат обичайни и застрахователите ще трябва да преценят как това развитие ще промени оценките на риска. В допълнение, програмируеми, автономни безпилотни самолети, автомобили със самостоятелно управление, автономно земеделско оборудване, както и подобрени хирургически роботи ще бъдат икономически по-изгодни през следващото десетилетие. До 2030 г. делът на автономните превозни средства се очаква да надхвърли 25%.

Екосистеми с данни за общо ползване

Тъй като данните за клиентите стават повсеместно необходими, очаква се в близко бъдеще да се появят протоколи, гарантиращи, че тази секретна информация може да се споделя и използва в различни индустрии. Различните публични и частни субекти ще се съберат, за да създадат екосистеми, чрез които свободно ще се обменят данни за отделни случаи в рамките на общоустановени норми за регулиране и киберсигурност. Например, до данните за адреса или вида на превозното средство на клиента може да се достигне през платформи като Amazon, Apple и Google.

Значим напредък в когнитивните технологии

Съвременните невронни мрежи, които понастоящем се използват предимно за обработка на изображения, глас и неструктурирани текстове, ще се развиват, за да се приложат в най-различни индустрии. Тези когнитивни технологии, които се основават на способността на човешкия мозък да се учи чрез декомпозиция и извод, ще се превърнат в стандартен подход за обработка на сложни потоци от данни. С повишената комерсиализация на тези видове технологии, застрахователите ще имат достъп до модели, които непрекъснато се обучават и адаптират към света около тях.

Как ще изглежда застрахователната индустрия през 2030 г.?

Изкуственият интелект и свързаните с него технологии несъмнено ще имат сеизмично действие върху всеки един аспект на застрахователната индустрия. Напредналите технологии и данни със сигурност ще променят вида на застрахователната полица и цените за в бъдеще. Според проучване, изследващо как ще изглежда застраховката през 2030 г., се твърди, че се очакват драматични промени в цялата застрахователна верига.

Разпространение

През 2030 г. вече процесът на застраховане ще бъде изключително бърз и същевременно участието и на застрахователя, и на клиента по време на сключването на сделката ще е значително по-слабо. Благодарение на навлезлите AI алгоритми за създаване на рискови профили, достатъчно информация за индивидуалното поведение на клиента ще бъде леснодостъпна и процесът за създаване на авто, търговска или животозастраховка ще бъде намален до минути или дори секунди. Тъй като изкуственият интелект навлиза в застрахователната дейност, което дава възможност на компаниите да идентифицират риска по много по-деликатен и усъвършенстван начин изключително бързо, се очаква да проследим нова вълна от продукти с мигновен масов пазар.

Т.нар. „интелигентни договори“, сключвани благодарение на блокчейн технологиите, мигновено ще разрешават плащанията от банковата сметка на клиента. Освен това, чрез този вид договори, тромавата обработка на документация и проверката на плащанията ще се елиминират напълно. Очаква се и процесите за застраховане на имоти, вещи, автомобили и т.н. също да се извършват за кратък период от време.

Ролята на застрахователните агенти ще бъде драстично променена до 2030 г. Броят им ще е намалял значително, тъй като повечето ще се оттеглят, а останалите ще са напълно зависими от технологиите за увеличаване на продуктивността. Застрахователните компании ще използват дигитализирани лични асистенти, за да оптимизират своите задачи. Тези роботи ще помагат на агентите да поддържат сравнително голяма клиентска база, като същевременно ще правят комуникацията с клиенти по-ефективна.

Всяко едно от тези взаимодействия ще бъде съобразено с настоящите и бъдещите нужди на всеки един потребител.

Застраховане и ценообразуване

През 2030 г. за създаване на застраховки от типа на „Живот“ и „Имущество и злополука“, изискващи рутинни процеси, почти няма да е необходима човешка намеса. Самият процес на застраховане ще бъде намален до няколко секунди, тъй като по-голямата му част ще бъде напълно автоматизирана и поддържана от сложни машини и модели на обучение. Те ще се захранват от вътрешни и външни данни, достъпни чрез интерфейси за приложно програмиране и външни доставчици на данни и анализи. Източниците на информация, които застрахователните компании ще използват, ще предоставят данните на клиента със светкавична скорост и ще позволяват на агентите да взимат бързи решения за цената на застрахователния пакет.

Когато взимат решения за каквато и да било покупка, потребителите винаги се съобразяват с цената на услугата. Така е и в застрахователния сектор. Именно заради това в бъдеще застрахователните компании ще започнат да въвеждат различни нововъведения, ускоряващи темпото на работа, благодарение на които ще могат да предложат по-ниски цени. Сложните патентовани платформи ще свързват клиентите със застрахователите и ще предлагат диференциран опит, функции и стойност. В някои сегменти ценовата конкуренция натурално ще се засилва, докато в други сегменти уникалните застрахователни предложения ще създават поводи за диференциация. Ценообразуването ще е на разположение в реално време въз основа на динамичната, богата на данни оценка на риска, даваща възможност на потребителите да вземат решения за това как действията им влияят на покритието, застрахователната полица и ценообразуването.

Обработка на искове

През 2030 г. обработката на искове ще си остане една от основните функции на застрахователите, но в повечето случаи няма да е необходима човешка ръка за нейното извършване. Разширените алгоритми ще обработват исковете от самото им подаване, повишавайки ефективността и точността. Чрез използването на изкуствен интелект, застрахователните компании ще намалят времето за обработка на заявленията от дни на няколко часа или дори минути за по-рутинните процеси.

Автоматизираните приложения за обслужване на клиенти ще се справят с повечето взаимодействия с потребители чрез глас и текст, директно следвайки скриптовете за самообучение. Времето за обработка на молби ще се измерва в минути, а не в дни или седмици. Управлението на човешките искове ще се фокусира върху няколко области: сложни и необичайни претенции; оспорвани твърдения, при които взаимодействието с хора ще бъде овластено от анализи и проследявания; искове, свързани със системни проблеми и рискове, създадени от новите технологии системи, и случайни ръчни прегледи на претенциите, за да се осигури достатъчен надзор на алгоритмичното вземане на решения.

Как застрахователите могат да се подготвят за навлизането на технологичните промени?

Бързото развитие на индустрията ще бъде подхранвано от широкото внедряване и интегриране на автоматизацията и екосистемите за данни. Въпреки че никой не може да предвиди с точност как ще изглежда застраховката през 2030 г., застрахователните компании могат да предприемат няколко стъпки сега, за да бъдат подготвени за предстоящата промяна.

1.Внедряване на интелигентни технологии и тенденции, свързани с изкуствен интелект

Макар че промените в застрахователната индустрия ще бъдат фокусирани основно върху технологиите, справянето с тях не е предмет само на IT екипа. Членовете на борда и екипите за работа с клиенти трябва да инвестират време и ресурси, за да изградят задълбочено разбиране на бъдещите технологии. Част от тези усилия ще изискват проучване на сценарии, основани на хипотези. Работещите в застрахователния сектор трябва не само да проверяват как работи една технология, но и да разберат колко успешно може да бъде нейното приложение точно в тяхната компания и по какъв начин евентуално тя може да развие бизнеса.

2.Разработване и прилагане на стратегически план

Въз основа на резултатите от изследванията на приложенията на AI, застрахователите трябва да решат как да използват технологията, за да подкрепят своята бизнес стратегия. Дългосрочният стратегически план на ръководния екип ще изисква многогодишна трансформация, която засяга всички операции. Някои застрахователни компании вече започват да приемат иновативни подходи, като придобиване на обещаващи insurtech компании и изграждане на партньорства с водещи академични институции. Застрахователите трябва да развият перспектива за областите, в които искат да инвестират, и да вложат усилия, за да разработят бъдещия си стратегически подход.

3.Създаване и изпълнение на цялостна стратегия за събиране на данни

Данните бързо се превръщат в един от най-ценните, ако не и най-ценният актив за всяка организация. Застрахователният сектор не е по-различен: как операторите идентифицират, определят количествено, поставят и управляват риска – всичко това се основава на обема и качеството на данните, които те придобиват. Повечето AI технологии ще бъдат по-полезни, когато притежават голям обем данни от различни източници. Именно затова застрахователите трябва да разработят добре структурирана и действаща стратегия по отношение както на вътрешните, така и на външните данни. Вътрешните данни трябва да бъдат организирани по начини, които позволяват и подкрепят гъвкавото разработване на нови анализи и възможности. Относно външните данни, застрахователите трябва да се съсредоточат върху осигуряването на достъп до тези, които обогатяват и допълват техните вътрешни набори от данни.

Истинското предизвикателство ще бъде достъпът до евтини данни. Тъй като екосистемата ще продължава да се разширява, тя вероятно ще стане силно фрагментирана, което ще направи изключително трудно намирането на висококачествени данни на разумна цена. Като цяло, стратегията трябва да включва различни начини за получаване и сигурен достъп до външни данни, както и начини за комбиниране на придобитата информация с вътрешните източници. Застрахователите трябва да бъдат подготвени да имат многостранна стратегия за възлагане на обществени поръчки, която може да включва пряко придобиване на активи и доставчици на данни, лицензиране на източници, както и партньорства с брокери на данни.

4.Създаване на подходяща инфраструктура

Изследвания посочват, че по време на игра на шах ненапредналите играчи, активирани от AI, са склонни да се справят по-добре от експертните шахматисти, активирани от същия изкуствен интелект. Този контраинтуитивен резултат зависи основно от това дали индивидът, който взаимодейства с изкуствен интелект, разбира подкрепящата технология. За да се гарантира, че всеки един работещ в организацията човек е наясно с функциите на нововъведенията, трябва да се правят инвестиции в обучението на хората. Застрахователите на бъдещето ще се радват на все по-голямо търсене и трябва да притежават уникална комбинация от технологично умение, креативност и желание да работят в нещо, което няма да бъде статичен процес, а по-скоро комбинация от полуавтоматизирани и машинно поддържани задачи, които постоянно се развиват.

Разработването на стратегия за привличане и задържане на различни работници с уникални умения ще бъде от съществено значение за поддържане на темпото. В тази индустрия ще се ценят предимно инженерите и специалистите по данни, технолозите, специалистите по изчисления и дизайнерите с опит. За да се запазят знанията, като същевременно се гарантира, че бизнесът има новите умения и способности, необходими за справянето с конкуренцията, много организации ще разработват и прилагат програми за преквалификация.

Като последен компонент от разработването на новата работна сила, организациите ще идентифицират външни ресурси и партньори, за да увеличат вътрешните възможности, които ще им помогнат да осигурят необходимата подкрепа за развитието и изпълнението на бизнеса.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *