Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Mini Zaem: Извънредното положение изисква извънредни мерки и облекчения по кредитите

Mini Zaem: Извънредното положение изисква извънредни мерки и облекчения по кредитите

MiniZaem- извънредни мерки и облекчения по кредитите

Опрощаване на такси и неустойки на засегнатите от извънредното положение

Съобразявайки се с извънредното положение и сложната икономическа обстановка в момента, от Мини Заем взехме решение да приемем изменения при погасяването на кредитите за най-засегнатите наши клиенти.

Измененията, които ви предлагаме са както следва:

I. За клиенти, кредитите на които са просрочени след въвеждането на извънредното положение (на и след 13.02.2020 година), които са съкратени или пуснати в отпуск за период по-голям от 20 дни или клиенти със свободни професии, както и на членовете на домакинствата им:

 • При погасяване на напълно усвоен заем до заплата дължите единствено главницата и лихвата по договора. Таксите, неустойките и лихвата за забавяне се опрощават.
 • При изплащане на месечна вноска по микрокредит с повече от една вноска дължите само договорната лихва и главницата. Такси, неустойки и лихвата за просрочие се опрощават.
 • При изплащане на вече напълно усвоен заем дължите отново само главницата и лихвата. Допълнителни такси, неустойки, както и лихвата за просрочие се опрощават.

II. За кредитополучатели, заемите на които са просрочени преди да бъде обявено извънредното положение – (преди 13.03.2020г.):

 • Ако е възможно да бъде извършено пълно изплащане на заема дължите единствено главницата, лихвата по заема и 50% от стойността на неустойката. Не се начисляват допълнителни такси или лихви за просрочие.
 • Ако не съществува възможност за изцяло погасяване кредита, но се предприемат действия по погасяването му в размер на едномесечната вноска поне 50 лв, срещу вас няма да бъдат предприемани съдебни действия, нито ще бъдете притеснявани с телефонни обаждания. Този гратисен период е валиден до 01.06.2020 г. След края му по искане от ваша страна и след индивидуална преценка от наша страна е възможно кредитът ви да бъде преструктуриран.

Представените по-горе изменения и облекчения по точки I и II ще останат в сила до 30.05.2020 година. След края на периода, погасяването заемите се извършват съобразно договорните условия по кредита.

За да бъдат избегнати злоупотреби, клиентите, които искат да се възползват от облекченията следва да докажат, че принадлежат към уязвимите групи по точка I. Това става чрез предоставяне на:

 • Документ от работодател:
  • За пускане в неплатен отпуск. (Задължително в документа се отбелязва срока на неплатения отпуск).
  • Документ за съкращение (Прекратяване на трудовото правоотношение с работодателя).
 • Документ от НОИ: Ако работодателя не може да издаде в момента документ за прекратяване на трудовите правоотношения, то такъв може да бъде издаден от НОИ.
 • За клиентите, упражняващи свободни професии: Нужно е да представят документ от съответната съсловна организация (адвокатска колегия, камара на архитекти и др.), в която са вписани като лица, упражняващи свободна професия.
 • Документ доказващ, че лицето е част от домакинство на лице от уязвимите групи. Това може да бъде удостоверение за сключен граждански брак, акт за раждане и друго.

Ако има друг вид документ, с който клиентите могат да докажат, че принадлежат към уязвимите групи по т. I., то той също може да бъде представен.

Важно! Клиентите, които искат да ползват облекчените условия по т. I, но не предоставят документи, които доказват, че са сред горепосочените групи няма да могат да се възползват от облекчените условия.

*Индивидуалната преценка за преструктуриране на заеми при минимални вноски ще извършваме въз основа на: размера на вноската и нейната редовност, финансовото състояние на кредитополучателя след отмяната на извънредното положение. Ще се вземат предвид и други обстоятелства, които клиентът изложи, а ние ще преценим дали те са относими или не.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *