Мишел Фуйе: Новите регулации вече дават отражение върху финансовия пазар

Мишел Фуйе

"Не бих могъл да се съглася, че кредитите обричат хората на бедност. Ако клиентът има реалистична преценка, един потребителски кредит би му помогнал да реализира плановете си и да повиши жизнения си стандарт." казва изпълнителния директор на "БНП Париба Лични финанси" Мишел Фуйе.

Нов кредит за стар дълг

банкноти и монети

Малко преди началото на зимата рязко се увеличи търсенето на потребителски кредити, за погасяване на стари сметки за парно. Само за октомври са се повишили с 14% заявленията за кредити между 800 и 2000 лева.

Без резки движения при лихвите по кредити и депозити

монети

Лихвите по депозити отчитат съвсем леко покачване през септември. При общите разходи за кредитите за домакинства има разнопосочно движение според вида на заемите. Като цяло обаче резки движения в посоката на цената и на привлечения, и на отдадения ресурс няма. Дори при фирмените заеми, за които са характерни месечните колебания в някои случаи с големи амплитуди, изменението е по-плавно. Обичайно в този сегмент поради свитото кредитиране тези флуктуации често са резултат на единични по-големи сделки, чийто ефект върху средните стойности е еднократен, но по-видим.

Лека корекция

Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 29.09.2012 г. до 30.09.2014 г. на годишна база

С решение № 891 - УПФ от 14.10.2014 г. се определя минимална доходност в размер на 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 29.09.2012 г. до 30.09.2014г., съобщиха от БАДДПО.

С решение № 892 - ППФ от 14.10.2014 г. се определя минимална доходност в размер на 3.25 % (три цяло и двадесет и пет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Пазарът на бързите кредити по домовете се преразпределя

Мишел Фуйе

Седем години след като придоби дружеството за потребителски заеми "Джет файненс", BNP Paribas се отказва от един от продуктите си - бързи заеми по домовете. Най-общо причините са две - компанията майка не развива такава дейност и в българското дружество тя е най-нерентабилната. Не на последно място, излизането от сегмента съвпада със законови промени, ограничаващи този бизнес.

Pages


Наръчник с безценни съвети за банковите карти и електронното (онлайн) банкиране