Над половината пенсионери с пенсии под прага на бедност

Пенсионерите, получаващи пенсия, включително добавките към нея в размер до 286 лева, са 1 228 623 души или 56,4 на сто от общия брой на пенсионерите в края на 2014 година. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на парламентарния контрол, съобщиха от Dariknews.bg.

Калфин отговори на питане от народния представител Илиан Тодоров за броя на пенсионерите в България, получаващи пенсия под линията на бедността - 286 лева.

2 милиарда бързи кредити раздадени за 2014г.

пари

Статистиката на БНБ за дружествата, специализирани в кредитиране, сочи, че за 2014 г. са раздадени „бързи“ кредити в размер малко над 2 милиарда лева.

Само за сравнение през 2013 г. размера на отпуснатите заеми заеми е бил 1,992 милиарда лева.

За разлика от отпуснатите кредити, необслужваните бележат спад спрямо 2013 година. Към края на декември 2014 г. общата им стойност е 549,5 милиона лева, при 601,3 милиона в края на декември 2013 година, което в спад от 0,7% или 3,8 милиона лева.

Заемите, раздадени през 2014 година, са 7.28 милиарда лева

пари

Според статистиката на БНБ общия размер на отпуснатите от банките потребителски кредити в края на 2014 г. е 7,28 милиарда лева. А фирмите специализирани в "бързото" кредитиране са раздали заеми за 2,21 милиарда лева, при общ кредитен портфейл за домакинствата от 1,51 милиарда лева.

Размера на необслужваните кредити пък е паднал до най-ниското си равнище от 2012 г. досега и продължава да намалява. Към края на 2014 г. техният размер е намалял с 1% на тримесечна и с 9% на годишна база, или с 549,5 милиона лева.

За великденската надбавка към пенсиите ще се разбере в началото на март

Дали ще има надбавка към пенсиите за Великден, в какъв размер ще е тя и каква част от пенсионерите ще я получат ще се разбере в началото на март, съобщиха от Дневник. Тогава вече ще е известно изпълнението на бюджета за февруари и Министерството на финансите ще е в състояние да каже може ли да отдели определена сума и каква ще е тя, прогнозира вицепремиерът и министър на труда Ивайло Калфин в интервю за Би Ти Ви.

Фонд ще гарантира втората пенсия

Пенсиите ще бъдат гарантирани чрез отчисляване на вноски от парите на осигурените, съобщиха от News 7. Изплащането на така наречената втора пенсия да се гарантира чрез създаването на Гаранционен фонд, а самите пенсионни дружества да предложат два вида инвестиционни режима на осигурените. Това са част от предложенията за промени в Кодекса за социално осигуряване, представени от Комисията за финансов надзор.

Pages


Наръчник с безценни съвети за банковите карти и електронното (онлайн) банкиране