Продължете към съдържанието

Обединен кредит срещу ипотека до 75 000лв.

Ако имате няколко кредита, искате да ги обедините и разполагате с имот - този кредит е за Вас.

  • Плащате за един кредит, а не за няколко;
  • Подобрява се кредитното досие;
  • Фиксирана лихва за целия период;
  • При препоръка на приятел, отстъпка от кредита до 500лв;
  • Одобрение дори с лоша кредитна история.

Това е обезпечен потребителски кредит за дългосрочно изплащане. Погасява се на равни /анюитетни/ месечни вноски. С него даваме възможност на хората, които искат да обединят задължения или рефинансират друг кредит, да ползват предоставените им средства за по-дълъг срок, давайки им поносими вноски за техния бюджет.

Кредитът е за сума от 5 000 лв. до 75 000 лв. за срок до 10 години с възможност за предсрочно погасяване.

За да кандидатствате за кредит срещу ипотека е необходимо да имате навършени 18 г., валидна лична карта, регулярни доходи и документ за собственост на недвижим имот, който да ипотекирате.

Заяви кредит срещу ипотека

Избрана сума: 5000 лв.