Сравнете условията на всички пенсионни фондове в България. Изберете пенсионен фонд на база българско или чуждестранно дружество, на база големина на дружествата и на база реализирана доходност за последните 12 месеца или последните 3 години. При сравняване на условията на доброволните фондове, ще получите информация и за таксите на дружествата.

Повече информация може да намерите в секция Често задавани въпроси


Калкулатор за пенсионно осигуряване:

Универсалният фонд е задължителен за всички, родени след 1960г. Професионалният фонд е задължителен за работещите I-ва и II-ра категория труд. Доброволният фонд е изцяло по желание на клиента.
Ежемесечна или еднократна вноска в Доброволен фонд