Продължете към съдържанието

Политика за защита на личните данни на "Смарт ИКТ Солюшънс" ЕООД (Privacy notice/ Privacy policy)

Политика за бисквитките (Cookie Policy)

Общи условия (General terms)

Обща информация

„Смарт ИКТ Солюшънс“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

От 25 май 2018г. е в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор и обработващ лични данни по предоставяне на информационни и рекламни услуги, Смарт ИКТ Солюшънс отговаря на всички изисквания на тази регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора и Обработващ на лични данни

 1. Наименование „Смарт ИКТ Солюшънс“ ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :203420011
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Кърджали
 4. E-mail: info@izbiram.bg
 5. Телефон.: +359 897 571 869
 6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 415081/20.04.2015г.

Информация относно Обработващ лични данни – по отношение на предоставяне на хостинг услуга и съхранение на данните на потребителите на уеб сайта izbiram.bg, собственост на Администратора

 1. Наименование „СуперХостинг.БГ“ ООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :131449987
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36
 6. E-mail: dpo@superhosting.bg
 7. Телефон.: 0700 45 800, 02 81 08 999
 8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684
 9. Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. (1)
Смарт ИКТ Солюшънс събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на информационни и рекламни услуги, както и предоставяне попълнените от Вас лични данни при кандидатстване за финансов продукт на изрично посочени трети страни, които са свързани с обработката на тези заявки на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Смарт ИКТ Солюшънс по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Смарт ИКТ Солюшънс;
 • За целите на легитимния интерес на Смарт ИКТ Солюшънс.

(2)Смарт ИКТ Солюшънс е администратор и обработващ на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Чл. 2. (1)
Смарт ИКТ Солюшънс събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите информационни и рекламни услуги, включително за следните цели:

 • създаване на профил в уеб сайта, с който можете да се абонирате и отписвате от рекламните бюлетини и да задавате въпроси и отговаряте на въпроси в форума на сайта;
 • статистически цели;
 • за извършването на контакт между вас и изрично посочени трети страни – лицензирани финансови институции, които са свързани с обработката на тези заявки. Институциите, към които насочваме вашите данни, са винаги изрично посочени на съответната страница от сайта, в която попълвате данните си, винаги трябва изрично да изразите съгласието си, ако желаете данните ви да бъдат предадени към тях, винаги притежават необходим лиценз за дейността си от БНБ или КФН и са винаги обвързани със споразумение, касаещо обработката и съхранението на вашите данни.
 • изпращане на информационни и рекламни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, и др.
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за финансови продукти

(2) Смарт ИКТ Солюшънс спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Смарт ИКТ Солюшънс може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Смарт ИКТ Солюшънс?
Чл. 3. (1)
Смарт ИКТ Солюшънс извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайта – целта на тази операция е създаване на профил, с който можете да се абонирате и отписвате от рекламните бюлетини и да задавате въпроси и отговаряте на въпроси в форума на сайта;
 • Изпращане на информационни и рекламни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които са с информационен и рекламен характер до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
 • Изпращане на информационен и рекламен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
 • Извършването на контакт между потребител и изрично посочени трети страни – лицензирани финансови институции, които са свързани с обработката на тези заявки. Институциите, към които насочваме данните на потребителя, са винаги изрично посочени на съответната страница от сайта, в която той попълва данните си, потребителя винаги трябва изрично да изрази съгласието си, ако желае данните му да бъдат предадени към тях, те винаги притежават необходим лиценз за дейността си от БНБ или КФН и са винаги обвързани със споразумение, касаещо обработката и съхранението на личните данни. Извършването на контакт е свързано и с предоставяне на необходимите лични данни за получаване на преддоговорна информация, кредитна оценка, оценка на застрахователни риск, получаване на оферта, или сключване на договор за кредит или застраховка със съответната финансова институция.

(2) Смарт ИКТ Солюшънс обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

А. Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)

 • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) Извършването на контакт между потребител и изрично посочени трети страни – лицензирани финансови институции, които са свързани с обработката на тези данни, с цел получаване на преддоговорна информация, кредитна оценка, оценка на застрахователни риск, получаване на оферта, или сключване на договор за кредит или застраховка със съответната финансова институция
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С поставянето от Вас на отметка за всяко конкретно и изрично съгласие за обработка и/или предаване на лични данни, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, а. (а) GDPR.

Б. Данни, необходими за извършването на контакт с лицензирани от БНБ или КФН финансови институции и получаване на преддоговорна информация, кредитна оценка, оценка на застрахователни риск, получаване на оферта, или сключване на договор за кредит или застраховка със съответната финансова институция (ЕГН, семейно положение, ниво на образование, заетост, позиция, професионално положение, работодател, заплати, доходи, финансово състояние, кредити, необслужвани или просрочени кредити, данни за застраховано имущество)

 • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 2) Извършването на контакт между потребител и изрично посочени трети страни – лицензирани финансови институции, които са свързани с обработката на тези данни, с цел получаване на преддоговорна информация, кредитна оценка, оценка на застрахователни риск, получаване на оферта, или сключване на договор за кредит или застраховка със съответната финансова институция
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С поставянето от Вас на отметка за всяко конкретно и изрично съгласие за обработка и/или предаване на лични данни, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, а. (а) GDPR.

В. Други данни, които Смарт ИКТ Солюшънс обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Смарт ИКТ Солюшънс събира данни за използвания IP адрес.

 • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата, статистически и маркетингови проучвания.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С поставянето от Вас на отметка за всяко конкретно и изрично съгласие за обработка и/или предаване на лични данни, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, а. (а) GDPR.

(3) Смарт ИКТ Солюшънсг не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от Смарт ИКТ Солюшънс от лицата, за които се отнасят.
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 4. (1)
Ако сте регистрирали профил в сайта, Смарт ИКТ Солюшънс съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта, като след изтичането на този срок, Смарт ИКТ Солюшънс полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
Смарт ИКТ Солюшънс съхранява Вашият адрес на електронна поща, в случай че сте се регистрирали за получаването на електронен бюлетин или рекламни съобщения за срок до момента, в който заявите отписване от получаване на съобщения в секция „Защита на личните данни“ в уебсайта, или чрез натискане на линк за отписване, намиращ се в края на всяко рекламно съобщение, като след подаване на заявка за отписване от получаване на рекламни съобщения, Смарт ИКТ Солюшънс полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
Смарт ИКТ Солюшънс не съхранява Вашите лични данни, подадени във форма за осъществяване на контакт и предаване на данни към финансова институция, с изключение на Вашият имейл адрес, ако изрично сте дали съгласие да се абонирате за бъдещи рекламни и информационни имейли.
(2) Смарт ИКТ Солюшънс Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Смарт ИКТ Солюшънс или друго.
(3) Смарт ИКТ Солюшънс съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване
Чл. 5. (1)
Смарт ИКТ Солюшънс може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) Смарт ИКТ Солюшънс Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 6. (1)
Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Смарт ИКТ Солюшънс за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата в секция „Защита на личните данни“ или чрез искане в свободен текст.
(2) Смарт ИКТ Солюшънс може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп
Чл. 7. (1)
Вие имате право да изискате и получите от Смарт ИКТ Солюшънс потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) Смарт ИКТ Солюшънс Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Смарт ИКТ Солюшънс си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване
Чл. 8.
Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Смарт ИКТ Солюшънс.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 9.(1)
Вие имате правото да поискате от Смарт ИКТ Солюшънс изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Смарт ИКТ Солюшънс има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Смарт ИКТ Солюшънс;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Смарт ИКТ Солюшънс не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през секция „Защита на личните данни“ в уебсайта, или писмено искане, изпратено до Смарт ИКТ Солюшънс, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди Смарт ИКТ Солюшънс, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Смарт ИКТ Солюшънс.
(4) Смарт ИКТ Солюшънс не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване
Чл. 10.
Вие имате право да изискате от Смарт ИКТ Солюшънс да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Смарт ИКТ Солюшънс да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Смарт ИКТ Солюшънс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Смарт ИКТ Солюшънс имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост
Чл. 11. (1)
Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Смарт ИКТ Солюшънс, директно през секция „Защита на личните данни“ в уебсайта или с искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от Смарт ИКТ Солюшънс директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация
Чл. 12.
Вие можете да поискате от Смарт ИКТ Солюшънс да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Смарт ИКТ Солюшънс може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение
Чл. 13.
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Смарт ИКТ Солюшънс, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 14. (1)
Ако Смарт ИКТ Солюшънс установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Смарт ИКТ Солюшънс не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни
Чл. 15.
В случаите, в които изрично сте поставил съгласие за обработка и предаване на личните ви данни на изрично упоменати на съответната страница на уебсайта – лицензирани от БНБ или КФН финансови институции с цел получаване на преддоговорна информация, кредитна оценка, оценка на застрахователни риск, получаване на оферта, или сключване на договор за кредит или застраховка със съответната финансова институция.
Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби
Чл. 17.
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Политика за бисквитките(Cookie Policy)

Общи условия(Cookie Policy)