Продължете към съдържанието

Правна помощ за недвижими имоти

От особена важност при предприемането на стъпка по сделка с имот е консултацията с опитен юрист, за да се предотврати евентуална измама. При покупко-продажбите е добре да се разгледа историята на имота, да се направи необходимата справка относно вписаните тежести в Агенцията по вписванията. Бъдещият купувач на имота може да бъде застрашен от това да закупи имот с тежести, ако не се направят тези проверки. Затова е особено значение за всеки купувач на имот да се възползва от правна помощ при покупка на недвижими имоти. С нашите експерти по правна помощ получавате пълен набор от консултации във връзка с покупко-продажби на недвижими имоти, проверки за тежести, изготвяне на предварителен договор, проверки за вписани ипотеки, възбрани и т.н

Попълнете контактната форма: