Продължете към съдържанието

Счетоводно обслужване

Сортиране и обработка на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне и прилагане на счетоводни политики, осчетоводяване на приходни и разходни документи, подготовка и подаване на ДДС декларации, изготвяне на Годишни финансови отчети, подаване на справки към НОИ, НАП, БНБ, Интрастат и др.
 

Българска Консултантска Група​

Българска Консултантска Група (Бългериан Кансълтинг Груп ЕООД) е регистрирана през 2009 г. и оттогава обслужва български и международни клиенти в различни икономически области като предоставя съвети и услуги по ефективно управление на дружества и реализация на проекти в България. 

Цена на услугата от 390лв. на месец.

Бизнес Консулт – ТК ЕООД

Бизнес Консулт – ТК ЕООД​ предлага модерно и професионално обслужване в сферата на счетоводството, финансите и данъчното законодателство.

Стремежът им е да осигури на своите клиенти качествени, бързи и ценово обосновани услуги.

Цена на услугата от 100лв. за нерегистрирани по ДДС и от 240лв. за регистрирани по ДДС фирми.